Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Психология arrow Творчі здібності та умови їх формування

Вступ

У зв'язку з проблемою становлення нової освітньої парадигми у XXI столітті одним з головних завдань освіти постає задача формування рефлексивної, творчої особистості. Для цього потрібен системний, комплексний підхід з боку педагогів, психологів, вихователів, батьків в системі «дитячий садок - школа - установи додаткової освіти - ВНЗ - професійна трудова діяльність».

Національна доктрина розвитку освіти вбачає «мету державної політики щодо розвитку освіти у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя». Також в цьому нормативному акті регламентовані обов'язки держави «забезпечувати формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці». Ця діяльність повинна будуватись на принципах гуманізму, природовідповідності та особистістного підходу.

Як ми бачимо проблема розкриття творчого потенціалу людини є вагомим пріоритетом освіти. Життя в епоху науково-технічного прогресу урізноманітнюється і ускладнюється. Воно потребує від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкого орієнтування і адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. «Промислові і технічні революції принесли людині багато вигод і навіть багатства, але у ряді найважливіших аспектів життя вони так і не змогли задовольнити глибші запити творчої особи. Без розвитку унікальних енергетичних, уявних і творчих здібностей життя втрачає те, що я називаю Силою Особистості, -- змістовність, яскравість, цілеспрямованість, значущість. Сила Особистості - це здатність не тільки долати мінливості долі, але іноді і уміння обертати їх собі на користь» (Поль Вайнцвайг).[ 1 ]

Виховання самодостатньої, гармонійно і різнобічно розвинутої особистості, здатної пристосовуватися до мінливих умов сьогодення, здатної до самореалізації та самовдосконалення - ось кінцева мета застосування творчих методів у педагогіці та психології.

Цілком зрозуміло що початкова школа стає чи не найголовнішим плацдармом для формування та розвитку творчих здібностей. Це зумовило вибір теми курсового дослідження «Творчі здібності та умови їх формування».

Об'єктом даного дослідження є процес формування творчих здібностей молодших школярів. Предметом - умови формування творчих здібностей у навчальній та позанавчальній діяльності.

Мета нашого дослідження - науково обгрунтувати значення формування творчих здібностей для гармонійного розвитку і самореалізації молодших школярів.

Досягненню мети передують кілька завдань:

  • 1. Дослідити еволюцію визначення понятть «творчість», «творчі здібності», «креативність» у психолого- педагогічній літературі;
  • 2. Визначити сутність, особливості та виділити основні компоненти творчих здібностей;
  • 3. Розкрити вікові особливості молодших школярів;
  • 4. Визначити умови, сприятливі для розвитку творчих здібностей дітей;
  • 5. Вивчити різноманітні методики діагностування рівня сформованості творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку;

Виходячи з думки, що залучення до творчої діяльності є запорукою успішного розвитку здібностей дітей, ми висуваємо гіпотезу: діти, в навчанні яких частіше застосовуються методи спрямовані на творчість виявляють більш високий рівень сформованості творчих здібностей.

В даній праці ми застосували наступні методи наукового дослідження:

  • 1. Вивчення, аналіз і узагальнення психолого - педагогічної літератури з даної теми;
  • 2. Розкриття і узагальнення наукового досвіду з формування творчих здібностей;
  • 3. Діагностика творчих здібностей дітей (тести дивергентного мислення за Д. Гілфордом та творчого мислення за П. Торрансом - оглядово; дослідження індивідуальних особливостей уяви та дослідження творчої уяви - експериментально).

Структура дослідження: курсова робота складається з двох розділів. У першому поняття «творчість» розглядається як предмет психологічного дослідження, визначається сутність, особливості та основні компоненти творчих здібностей, представлені психолого-педагогічні особливості молодшого шкільного віку.

Другий розділ присвячено огляду спеціальних методик, спрямованих на діагностику творчих здібностей молодших школярів, а також описується дослідження індивідуальних особливостей уяви та рівня емпатичних тенденцій учнів 3-А класу загальноосвітньої школи естетичного спрямування № 29 міста Суми.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Творчі здібності та умови їх формування