Бібліографічний список

  • 1. Бюджетний Кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 ) Документ 2456-17, чинний, поточна редакція - Редакція від 18.10.2012, підстава 5290-17.
  • 2. Податковий кодекс України 2755-УI від 02.12.2010 (Документ 2755-17, остання редакція від 01.01.2011 на пiдставi 2856-17, чинний).
  • 3. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України Документ 3609-17, чинний, поточна редакція - Редакція від 12.08.2012, підстава 5083-17.
  • 4. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 02.03.2012 № 309 Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України Документ z0419-12, чинний, поточна редакція - Редакція від 13.07.2012, підстава z1022-12.
  • 5. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 30.09.2011 N 1223 Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету Документ z1401-11, чинний, поточна редакція - Прийняття від 30.09.2011.
  • 6. МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 12 (МСБО12) Податки на прибуток Документ 929_012, поточна редакція - редакція від 01.01.2012.
  • 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.
  • 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів Документ 1132-2010-п, чинний, поточна редакція - Прийняття від 15.12.2010.
  • 9. Указ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Міністерство фінансів України Документ 446/2011, чинний, поточна редакція - Редакція від 30.12.2011, підстава 1183/2011.
  • 10. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л.Сафонова та ін..; За аг. Ред.. проф. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. - 864с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить