Список використаних джерел та літератури

 • 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // (зі змінами і доповненнями від 12.04.2012).
 • 2. Кодек України про Адміністративні правопорушення від 10. 06. 2004р (зі змінами 18.09.2012р.)
 • 3. Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», 14.01. 1998р.
 • 4. Закон України «Про вибори народних депутатів України», 4.04.2012р.
 • 5. Білоус А.“Виборча система України : проблеми й перспективи вибору” // Політологічні читання. 1992. № 2. С.46-52.
 • 6. Білоус А.“Виборчі системи : світовий досвід на українському ґрунті”// Трибуна. 1993 р. №8-9. С.22-28.
 • 7. Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова політика. 1996 р. № 2. Стр.22-33; №4. С.11-31.
 • 8. Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / за ред. М.І. Ставнійчук, М.І. Мельника. - К.: Атіка, 2002. - с. 32
 • 9. Конституційне право: Довідник / Під ред. В.І. Латифського. - М.: Юрист, 1995. - С.20-21.
 • 10. Кравченко В.В. «Конституційне право України». - К.: Атіка, 2002 - ст. 182
 • 11. Лавринович О. Реформа виборчої системи і парламент України./ Право України. - 2001. - №1. - с. 97-98.
 • 12. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче. 1997 р. №3. Стр.74-88.
 • 13. Порівняльне конституційне право. - С.367
 • 14. Правознавство: Навчальний посібник / за заг. редакцією П.Д. Пилипенка, 3-тє вид., стереотипне - Львів «Новий світ-2000», 2006. -516 с.
 • 15. Сучасний тлумачний словник української мови. За ред.проф В.В. Дубічинського. - Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. - 832 С.
 • 16. Телешун С. Нові перспективи Закону про вибори народних депутатів України: версії розвитку./ Право України. - 2001. - №1. - с. 85-86.
 • 17. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003.-536с.
 • 18. Офіційний сайт ВРУ -- www.rada.gov.ua
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить