Висновки

Досліджуючи дану тему у моїй курсовій роботі я можу зробити висновок, що виборче право в Україні - це один із найважливіших інститутів конституційного права України. Це сукупність конституційно-правових норм, які регламентують порядок організації і проведення виборів, участі громадян у виборах представницьких органів влади, організація і проведення виборів, а також - це право громадян обирати (активне виборче право) і бути обраним (пасивне виборче право). Іншими словами: виборче право - це суб'єктивне право громадян України, яке регулюється Конституцією та виборчим законодавством України.

Безперечно, що чинне законодавство є однією з ознак демократичності нашого суспільства, адже основні принципи демократичності виборчих законів, тобто загальна, рівне, пряме виборче право при таємному голосуванні гарантується. Також про це нам свідчить те, що будь-які прямі і непрямі обмеження виборчих прав громадян України, залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних поглядів, ряду і характеру занять, забороняється.

Виборче право неможливо уявити без виборчого процесу, тобто тих сходинок, які необхідні для реалізації громадянами України своїх виборчих прав, як активних так і пасивних.

В своїй курсовій я розглянула існуючі стадій законодавчого процесу, але ці стадії виборчого процесу не є раз і назавжди сталими для різних видів виборів. На їх кількість, зміст, правові форми, терміни впливають чимало факторів.

Також, я дійшла висновку, що під час виборів Президента України застосовується мажоритарна система абсолютної більшості; у випадку з виборами до місцевих органів влади використовується мажоритарна система відносної більшості; під час виборів народних депутатів України - змішана система, тобто, 225 кандидатів обираються за мажоритарною системою, а інші 225 за пропорційною.

Хочу зазначити, що під час дослідження мою увагу привернуло порушення діючого законодавства, яке тягне за собою відповідальність, в тому числі і кримінальну.

Отже, загальним висновком є те, що в Україні існує низка законів, що регулюють вибори і забезпечують реалізацію виборчого права громадянами по всій території України.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >