Голосування, підрахунок голосів виборців, встановлення та оприлюднення результатів виборів

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з 8-ї до 20-ї години. Дільнична виборча комісія зобов'язана сповістити виборців про час та місце голосування не пізніше як за 10 днів до дня виборів (при виборах народних депутатів України).

Голосування відбувається в спеціально обладнаних приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі бюлетенів, кожний виборець голосує особисто, голосування за інших осіб не допускається. Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеню для голосування за іншу особу відповідно до ст.. 186-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладання штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2].

Голосування по виборах народних депутатів України здійснюються за допомогою виборчих бюлетенів.

Виборчий бюлетень - це виборчий документ встановленої форми для таємного голосування. Значення цього виборчого документу надзвичайно важливе, адже бюлетень заповнений виборцем є первинним документом, на підставі якого здійснюються підрахунок голосів, а потім встановлюються результаті в цілому.

Виборче законодавство України передбачає офіційний характер всіх виборчих бюлетенів. Про це свідчить, наприклад такі вимоги ЗУ «Про вибори народних депутатів України»:

форма і текст виборчого бюлетеня для голосування затверджуються Центральною виборчою комісією;

підраховуються невикористанні виборчі бюлетені в багатомандатному і одномандатному округах;

погашаються та запаковуються невикористанні виборчі бюлетені;

на підставі підписів у списках виборців підраховується кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

перевіряється відповідність кількості виборців кількості контрольних талонів і в разі встановлення їх невідповідності складається акт;

запаковується в пакет список виборців та інші пов'язані з ним документи (відкріплювальні талони тощо);

запаковуються контрольні талони виборчих бюлетенів;

окремо по багатомандатному і одномандатному округах перевіряється відповідність суми кількості невиконаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних складається акт;

перевіряється цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках;

відкриваються виборчі скриньки перевірюється наявність в ній контрольного листа;

підраховується кількість виборчих бюлетенів;

сортируються виборчі бюлетені по округах та вилучаються ті, що не підлягають урахуванню;

підраховується кількість голосів по кожному виборчому бюлетеню;

запаковується виборчі бюлетені з голосами виборців у багатомандатному окрузі (окремо щодо кожної партії) та проти всіх;

аналогічна процедура проводиться по решті виборчих бюлетенів;

складається протокол.

Гарантіями проти будь-яких маніпуляцій з виборчими бюлетенями на етапі підрахунку голосів на виборчій дільниці є:

відкритість і гласність підрахунку голосів;

заборона роботи перерви у засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів;

протокольна форма;

вимога суворого дотримання встановленою послідовністі дій при підрахунку голосів;

кримінальна відповідальність за завідомо неправильний підрахунок голосів.

Голосування може бути визнане недійсним за виникненням таких обставин:

незаконне голосування;

кількість заповнених бюлетенів є більшою, ніж кількість виборців;

пошкодження виборчої скриньки, внаслідок якого не можна встановити зміст виборчих бюлетенів.

За перелічених обставин дільнична виборча комісія приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише за умови, коли вони призводять до неможливості достовірно встановити результати волевиявлення виборців.

Після встановлення підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, окружна виборча комісія приступає до встановлення результатів виборів в одномандатному окрузі (якщо на день виборів в одномандатному окрузі не залишилось зареєстрованим жодного кандидата у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів народного депутата України у відповідному одномандатному окрузі такими, що не відбулися). Результати виборів встановлюються на підставі протоколів, що складаються виборчими комісіями за результатами голосувань.

Встановлення результатів виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі здійснюються окружною виборчою комісією за мажоритарною системою відносної більшості. Це одна з найпростіших виборчих систем, яка сьогодні застосовується більш як у 50-ти країнах світу. Відповідно до цієї системи обраним депутатом України вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів у депутати, які балатувалися в цьому окрузі.

Мажоритарна система відносної більшості не дає можливості встановити, хто саме з кандидатів вважається обраним депутатом лише в одному випадку - у разі, якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі набрали 2-ва або більше кандидатів у депутати. У цьому випадку окружна виборча комісія призначає повторне голосування.

При цьому передбачається важливе правило - якщо один з кандидатів або обидва кандидати знімають свої кандидатури в балотування на повторному голосуванні, то повторне голосування не проводиться. В першому випадку окружна виборча комісія приймає рішення про визнання народним депутатом України того кандидата, який залишається, а в другому - рішення про визнання виборів в цьому окрузі такими, що не відбулися.

Вибори в одномандатному виборчому окрузі можуть бути визнані недійсними, перш за все слід підкреслити, що повноваження що до визнання цих виборів не дійсними віднесені до компетенції Центральної виборчої комісії і вони мають важливе значення з точки зору забезпечення чесних та справедливих виборів, виступають однією із гарантій того, що вимоги і закону не будуть порушуватись в ході проведення виборів.

Центральна виборча комісія може приймати рішення про визнання виборів не дійсними, як за поданням відповідної окружної комісії, так і за власної ініціативи - за наявності підстав, передбаченим ЗУ «Про вибори народних депутатів України» або на підставі рішення суду. Юридичним наслідком такого рішення Центральної виборчої комісії є скасування результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі та призначення в цьому окрузі повторних виборів.

В результаті виборів депутатів в багатомандатному окрузі за пропорційною виборчою системою встановлюється Центральною виборчою комісією на її засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах відповідних одномандатних виборчих округів у строк не пізніше як на 15-й день з дня виборів.

Пропорційна система передбачає, що депутатські мандати розподіляється між виборчими партіями (блоками) пропорційно до кількості голосів, отриманих на виборах виборчими списками цих партій (блоків) з урахуванням загороджувального бар'єра.

Загороджувальний бар'єр (або нагороджуваний пункт) являє собою правило, згідно з яким політичні партії (блоки), виборчі списки яких не отримали встановленого відсотку голосів виборців відсторонюється від участі у розподілі депутатських мандатів. Відповідно до ч.2 ст.76 ЗУ «Про вибори народних депутатів Україні» загороджувальний бар'єр на виборах народних депутатів України за пропорційною системою становить 4%. Це означає, що до участі розподілі депутатських мандатів допускається лише ті кандидати у депутати, які включені до виборчих списків партії (блоків), що отримали 4-ри і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

До пропорційного розподілі депутатських мандатів в світовій практиці найбільш часто застосовується метод виборчої квоти (виборчого метра) та метод дільника. В першому випадку для встановлення результатів виборів застосовується виборча квота, в другому - результат досягається шляхом послідовного ділення кількості голосів, отриманих виборчим списком кожної партії, на певну серію дільників [с.46-52, 5].

Відповідно до частини 5-ї ст. 79 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» для встановлення результатів виборів народних депутатів України у багатомандатному окрузі застосовується метод виборчої квоти, що вимагає дотримання послідовних дій:

спочатку обчислюється виборча квота;

визначається кількість депутатських мандатів отриманих кожною партією (блоком, що подолала нагороджуваний бар'єр у першому наближенні;

визначається кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією (блоком), що подолала загороджувальний бар'єр у другому наближенні.

Офіційним оприлюдненням результатів виборів народних депутатів та реєстрацією депутатів завершується виборчий процес.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >