Складання списків виборців

Список виборців - це документ, на підставі якого виборцям у день виборів видаються виборчі бюлетені. Списки виборців мають величезне значення: по-перше, надати можливість проголосувати кожному виборцеві, забезпечивши тим самим реалізацію конституційного принципу загального виборчого права; по-друге, виключити можливість участі у виборах осіб, які не мають права голосу або не можуть його реалізувати.

При складанні списків виборців забезпечується також реалізація конституційного принципу рівного виборчого права: виборець включається до списку виборців лише на одній виборчій дільниці. Це включає можливість плюрального вотуму, тобто голосування на кількох виборчих дільницях, наприклад, за місцем реєстрації і місцем фактичного проживання. Відомі два основних способи складання списків виборців:

  • 1) шляхом необов'язкової (особистої або добровільної) реєстрації виборців (коли громадянин повинен сам турбуватися про його включення до списку виборців і особисто зареєструватися у відповідному органі як виборець);
  • 2) шляхом обов'язкової (публічної або державної) реєстрації під час якої прізвище виборця автоматично включається до списку виборців при досягненні ним передбаченого законом віку [с.182, 10].

Виборчим законодавством України передбачається обов'язкова реєстрація виборців: до списків виборців автоматично включаються всі громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть 18 років і які мають право голосу. При цьому процес реєстрації виборців при виборах народних депутатів України звичайно проходить у три етапи.

На першому етапі, який триває до 1-го вересня року, що передує крокові проведення чергових виборів, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад або органи, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті.

На другому етапі, який починається одразу ж після утворення виборчих дільниць і завершується не пізніш як за 30 днів до дня виборів, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці, уточнюють ці списки та не пізніш як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям.

На третьому етапі дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань відповідних органів та посадових осіб, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці - не пізніш як за три дні до виборів, подається для загального ознайомлення.

З метою забезпечення умов для повної реалізації конституційного принципу загального виборчого права виборче законодавство України встановлює особливу процедуру для списків виборців по виборчих дільницях, що утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, на територіях військових частин (формувань),а також при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах, дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях перебування виборців. Наприклад, ч. 3-5 ст. 30 ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Процедура полягає в тому, що:

до таких списків включаються виборці, які на день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці;

ці списки складаються відповідними дільничними виборчими комісіями;

відомості, що є підставою для включення громадянина до списку виборців, подаються дільничній виборчій комісії керівникам відповідних закладів, установ, представництв, капітанам суден, командирам військових частин тощо.

У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку передбачено скорочений строк складання списків виборців - не пізніш як за4 дні до дня виборів.

Виборче законодавство України закріплює спеціальні гарантії, що забезпечують доступ інформації про списки виборців.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >