Утворення виборчих округів та виборчих дільниць

Виборчий округ - це територіальна або інша виборча одиниця, в межах якої об'єднуються виборці для обрання депутатів.

Виборче законодавство України передбачає формування лише територіальних виборчих округів, тобто таких, що формуються за територіальною ознакою.

Залежно від того, скільки депутатів обирається в кожному виборчому окрузі, розрізняють одномандатні (уніномінальні) та багатомандатні (поло номінальні або плюриномінальні) виборчі округи. Від одномандатного виборчого округу обирається лише один депутат, і округи утворюються при застосуванні мажоритарної виборчої системи. Від багатомандатного виборчого округу обираються два і більше депутати, і ці округи утворюються, як правило, при застосуванні пропорційної системи.

При утворенні одномандатних округів для виборів народних депутатів України, мають бути дотримані наступні вимоги:

1) приблизно рівна кількість виборців у кожному окрузі. Середня кількість виборців в одномандатних округах визначається ЦВК на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики, а відхилення кількості виборців одномандатному виборчому окрузі не може перевищувати, як правило, 10 % орієнтованої середньої кількості виборців в одномандатних округах.

Ця вимога пов'язана з особливостями утворення одномандатних округів і спрямована на максимально повне забезпечення реалізації конституційного принципу рівного права шляхом встановлення рівноваги голосів виборців. Середня численність виборців по виборчому округу встановлюється шляхом поділу числа виборців України на кількість депутатських мандатів, які заміщаються за мажоритарною системою - 225. В ідеалі необхідно забезпечити повну рівність всіх 22 виборчих округів за кількістю виборців, чого фактично ніколи не можна досягти. Вимога приблизної рівності округів за кількістю виборів ставить проблему шляху можливого зловживання при нарізці округів. Подібні зловживання можуть призвести до утворення округів із суттєвою різницею в кількості виборців, наслідком чого буде різна «вага» голосу. Наприклад, якщо в одному виборчому окрузі 140 тис. виборців, а в другому - 70 тис. виборців, то голос виборця в першому виборчому окрузі буде вдвічі «важчим», ніж в другому і для перемоги кандидату в ньому необхідно набрати вдвічі більше голосів, ніж кандидату в другому окрузі. Зловживання, пов'язані з навмисним порушенням єдиної норми представництва при нарізці виборчих округів, отримали назву виборчої географії або джеррімендерінгу.

2) виборчий округ повинен становити єдину територію: не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою.

За у мови дотримання цієї вимоги враховується також і адміністративно - територіальний устрій України.

Повідомлення про утворення одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтованої кількості виборців у кожному окрузі оприлюднюються Центральною виборчою комісією у державних заходах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.

Територією багатомандатного загальнодержавного виборчого округу для виборів народних депутатів України є вся територія України, а його центром - місто Київ. Виборцями цього округу є усі громадяни України, які мають виборче право.

Виборчі округи для виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніше як за 70 днів до дня виборів.

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці.

Виборчі дільниці - це територіальні одиниці, що об'єднують виборців спільним місцем голосування. Згідно ЗУ «Про вибори народних депутатів України» (ст. 17) виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах рад. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах одномандатного округу.

Згідно ст.13 ЗУ «Про вибори депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів» виборчі дільниці утворюються сільською, селищною, міською, районною в місті радою або виконавчим комітетом. При виборах Президента України виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Порядок утворення виборчих дільниць базується на дотриманні територіального принципу: територія районів та міст, що входять до виборчих округів, поділяється на виборчі дільниці таким чином, щоб вони охоплювали всіх виборців, які проживають у межах цих виборчих округів, усі розташовані на їх території виборчі пункти.

Водночас виборче законодавство України передбачає можливість утворення виборчих дільниць і в місцях тимчасового перебування виборців у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах, на судах, а також при представництвах України за кордоном та на територіях військових частин. Це є важливою гарантією реалізації загального виборчого права громадян України, незалежно від місця їх проживання або тимчасового перебування.

Виборці мають право бути своєчасно повідомлені про утворення виборчих дільниць, межі кожної виборчої дільниці, склад і місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >