Призначення виборів

Призначення виборів є першою стадією виборчого процесу. Вона полягає у встановленні уповноваженим органом дати голосування. Виборче законодавство відповідно до положень Конституції України встановлює порядок призначення виборів народних депутатів залежно від виду виборів, які можуть бути черговими, позачерговими (достроковими), повторними та проміжними.

Чергові вибори проводяться у зв'язку з закінченням строку повноважень Верховної Ради України. При цьому рішення щодо призначення чергових виборів не приймається, вони проводяться без призначення в день, визначений Конституцією України (ч.1 ст. 77), - в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. А виборчий процес розпочинається з моменту оголошення Центральною виборчою комісією про початок виборчої компанії, не пізніше ніж 60 днів до дня виборів.

Повторні вибори призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. Вони проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення.

При цьому, особа може бути визнана Центральною виборчою комісією такою, що відмовилася від депутатського мандату у таких випадках:

  • 1) у разі, якщо особа, обрана депутатом в одномандатному окрузі, без поважних причин, не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів не подала до центральної виборчої комісії документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (частина 1 статті 82 ЗУ «Про вибори народних депутатів України»);
  • 2) у разі, коли особа, обрана депутатом в одномандатному окрузі, без поважних причин комісії не пізніш як у строк визначений Центральною виборчою комісією, не подала до неї документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (ч.1 ст. 82 ЗУ «Про вибори народних депутатів України»). Такий строк може бути встановлений Центральною виборчою комісією у разі звернення особи обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають подати відповідні документи не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

Проміжні вибори призначаються Центральною виборчою комісією в одномандатному окрузі у разі, коли депутат достроково припинив повноваження або його повноваження були достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, та проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення. Особливості підготовки та проведення проміжних виборів встановлені у ст. 83 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Чергові і позачергові вибори Президента України та вибори до органів місцевого самоврядування призначаються Верховною Радою України в строки, передбачені Конституцією та виборчим законодавством України. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії. Рішення про проведення повторних виборів до органів місцевого самоврядування приймає відповідна територіальна виборча комісія, а місцеві вибори замість тих депутатів, які вибули - відповідні ради. Рішення про проведення місцевих виборів у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці приймаються, відповідно, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >