Розділ 3.Виборчий процес в Україні

Виборчий процес - це врегульована правовими та іншими соціальними нормами діяльність органів, організацій окремих громадян колективів і груп (суб'єктів виборчого процесу) з підготовки та проведення виборів до представницьких та інших виборних органів державної влади і місцевого самоврядування.

Суб'єктами виборчого процесу визнаються особи, органи, організації, наділені Конституції та виборчим законодавством України правами та обов'язками стосовно організації та проведення виборів. До осіб, які є суб'єктами виборчого процесу, можна віднести:

виборців;

зареєстрованих кандидатів у депутати;

офіційних спостерігачів від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатних округах.

Органами, які виступають суб'єктами виборчого процесу є:

виборчі комісії - спеціально утворені виборчі органи;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

До організацій-суб'єктів виборчого процесу можна віднести партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати.

Засадами виборчого процесу слід вважати відправні ідеї, положення, основні принципи діяльності суб'єктів виборчого процесу. [с. 32, 8].

До них виборче законодавство України відносить:

 • 1) законність та заборона незаконного втручання будь-якого у виборчий процес передбачає, що волевиявлення народу під час виборів має бути легітимним, відбуватися у спосіб, що прямо передбачений законом;
 • 2) політичний плюралізм (багатогранність) забезпечує конкурентний, альтернативний характер виборців, що, в свою чергу, є важливою ознакою їх демократичного характеру;
 • 3) гласність і відкритість виборчого процесу також виступають важливою передумовою чесних і демократичних виборів. Загальновідомо, що розвиток демократії безпосередньо пов'язаний з рівнем та якістю інформованості та правової освіченості громадян. Відповідно до виборчого законодавства України, гласність та відкритість виборчого процесу має бути забезпечено:
  • - по-перше, наданням виборчими комісіями громадянам інформації про хід підготовки та проведення виборів. Виборчі комісії, зокрема, повинні інформувати громадян про:
  • - свій склад, місцезнаходження та режим роботи;
  • - про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних дій органів публічної влади чи їх посадових та службових осіб, які обмежують виборчі права громадян;
  • - по-друге, обов'язком виборчих комісій забезпечити своєчасне ознайомлення громадян зі списками виборців, з відомостями про кандидатів в депутати із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, програми кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатних округах, з порядком заповнення виборчих бюлетенів. Вони також зобов'язані сповіщати населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів;
  • - по-третє, своєчасним доведенням до відома громадян рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, а також рішень виборчих комісій через засоби масової інформації або в інший спосіб;
  • - по-четверте, об'єктивним висвітленням ходу підготовки і проведення виборів засобами масової інформації [с.97-98, 11].

Вимога гласності та відкритості виборчого процесу спрямована на те, щоб забезпечити громадянам, іншим суб'єктам виборчого процесу право на інформацію, що передбачає (ст. 9 ЗУ «Про інформацію») можливість вільного одержання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх виборчих прав, здійснення функцій, визначених виборчим законодавством.

З цією метою представникам засобів масової інформації гарантується безкоштовний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами; на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати інформацію щодо підготовки і проведення виборів.

 • 4) рівність прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, та рівність всіх кандидатів забезпечується однаковою процедурою висування кандидатів у депутати та однаковими для всіх партій (блоків), кандидатів умовами проведення передвиборчої агітації, фінансуванням виборчих кампаній за рахунок коштів Державного бюджету України, наданням рівних прав кандидатам;
 • 5) свобода передвиборчої агітації забезпечується можливістю здійснювати передвиборчу агітацію у будь-яких і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та Законам України. Так, громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти;
 • 6) рівний доступ до засобів масової інформації забезпечується шляхом:
  • - безоплатного надання партіям (блокам), кандидатам, однакової кількості ефірного часу та друкованої площі за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • - застосування єдиних розцінок вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу та одиниці газетної площі;
  • - здійснення контролю за використанням засобів масової інформації у передвиборчій агітації.
 • 7) неупередженість до партій (блоків), кандидатів у депутати органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ, організацій передбачає заборону надавати тій чи іншій формі будь-які переваги окремим суб'єктам виборчого процесу з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ, організацій, які повинні керуватися вимогами закону і не брати до уваги корпоративні інтереси чи особисті якості кандидатів, інших суб'єктів виборчого процесу.

Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох етапів - стадій виборчого процесу. В науці конституційного права звичайно виділяють такі стадії виборчого процесу:

призначення виборів;

утворення виборчих органів;

утворення виборчих округів та виборчих дільниць;

складання списків виборців (реєстрація виборців);

висування і реєстрація кандидатів;

передвиборна агітація;

голосування, підрахунок голосів виборців, встановлення та оприлюднення результатів виборів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >