Принцип рівного виборчого права

Принцип рівного виборчого права означає забезпечення рівних для кожного виборця можливостей впливати на результати виборів. Цей принцип випливає з більш загального конституційного принципу рівноправності громадян, поширюється як на активне, так і на пасивне дотримання таких умов:

  • 1) усі виборці повинні мати однакову кількість голосів на виборах (заборона плюрального вотуму, тобто надання одним виборцям більшої кількості щодо інших залежно від майнового стану чи інших факторів). Зокрема, при виборах народних депутатів України кожний виборець має два голоси - по одному в одномандатному та багатомандатному округах, при виборах Президента України - один, а при місцевих виборах - до чотирьох (якщо вибори всіх органів місцевого самоврядування відбуваються одночасно). При цьому, свої голоси виборець може використати лише на одній виборчій дільниці;
  • 2) повинна бути забезпечена єдина форма представництва - кожний депутат має представляти однакову кількість виборців. Реалізація цієї вимоги забезпечується утворенням одномандатних округів з приблизно рівною кількістю виборців та визначеним Законом України «Про вибори народних депутатів України» порядком встановлення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, який передбачає необхідність обчислення виборчої квоти;
  • 3) забороняється поділ виборців на розряди (курії) за майновою, національною, становою, релігійною, етнічною чи іншою ознакою;
  • 4) усім виборцям має бути гарантовано рівний захист законом і судом активного і пасивного виборчого права.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >