Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем

електронний платіжний гроші картка

Загальні засади функціонування платіжних систем та відносин у сфері переказу коштів регулюють Закони України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про поштовий зв'язок” та інші законодавчі акти України, а також міжнародно-правові акти з питань переказу коштів.

Водночас базовим законом, що визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України є Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними. В економічній літературі наводять безліч визначень платіжної системи.

Наприклад, підручник банківського права України і ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» наводить таке визначення: Платіжна система -- це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Більш стисле і чітке трактування платіжної системи дається в «Юридичній енциклопедії»: «Платіжна система - це сукупність платіжних організацій та відповідних відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей та інших банківських операцій». Б.Дж. Саммерс (який у свій час займав посаду віце-президента Федеральної системи США) визначає платіжну систему як «сукупність коштів, які необхідні для дотримання зобов'язань, що виникають у наслідок здійснення економічної діяльності».

Щоб стати учасником і користуватися послугами будь-якої платіжної системи потрібно пройти процес реєстрації й відкрити в ній електронний рахунок у вигляді електронного гаманця. Електронний гаманець зберігає інформацію про суму коштів на рахунку користувача в даній платіжній системі.

Для того щоб мати можливість проведення розрахункових операцій, необхідно ввести гроші в платіжну систему, інакше кажучи, поповнити електронний рахунок. Це можна зробити за допомогою банку, поштового переказу, платіжного термінала або іншим зручним способом залежно від використовуваної платіжної системи. При необхідності, електронні гроші завжди можна вивести із системи та обміняти їх на готівку.

Електронні платіжні системи дозволяють максимально спростити фінансові операції між покупцем і продавцем. Крім цього, вони сприяють розвитку електронної комерції, оскільки дозволяють здійснити операцію майже миттєво. Єдиним недоліком і головною перешкодою для більш стрімкого розвитку електронних платіжних систем як і раніше є недовіра багатьох користувачів до електронних грошей. Однак варто відзначити, що безпека електронних платежів з часом значно підвищується і шахраям усе важче отримати доступ до чужого електронного або банківського рахунку. Багато в чому безпека рахунків цілком залежить від самого власника.

Міжнародна спільнота виробила і прийняла систему Ключових принципів та вимог до процесу формування, функціонування, та практичного застосування платіжних систем. Міжнародно визначними вважаються 14 ключових принципів, які групуються за чотирма критеріями та напрямками: 1) роль центрального банку і всієї банківської системи; 2) ефективне планування та реалізація проектів; 3) розвиток інституційної структури; 4) розроблення надійної та інноваційно забезпеченої платіжної інфраструктури.

Щодо різновидів платіжних систем, то залежно від характеру платежів розрізняють такі їх види:

  • 1) Система міжбанківських розрахунків, призначені для здійснення платіжних трансакцій між банками, обумовлених виконанням платежів їх клієнтів або власних зобов'язань одного банку перед іншим;
  • 2) Внутрішньобанківські платіжні системи, які здійснюють платежі та розрахунки в межах конкретної банківської установи;
  • 3) Система «клієнт - банк» або «клієнт - Інтернет - банк», яка створюється на основі сучасних технологій, що дозволяє пропонувати широкий набір платіжних послуг;
  • 4) Система споживчих платежів, зокрема система масових платежів за товари та послуги за допомогою пластикових карток.

Міжнародні платіжні системи зумовлюють транскордонні розрахункові взаємовідносини, які базуються на координації таких питань:

  • * Чітке дотримання усталених міжнародних норм щодо здійснення закордонних переказів, а правових норм щодо гарантування кінцевих розрахунків, здійснених у міжнародних платіжних системах;
  • * Захист інтересів учасників (клієнтів) платіжних систем;
  • * Розширення асортименту платіжно-розрахункових операцій та відповідних послуг;
  • * Максимальна оперативність (прискорення) міжнародних переказів;
  • * Забезпечення надійності платіжно-розрахункових операцій.

Будь-яка платіжна операція має дві сторони - потік інформації, який містить деталі платежу, і безпосередньо потік грошових коштів. Ці два потоки завжди взаємопов'язані, але можуть переміщуватися різними шляхами і мати розбіжності у часі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >