Список використаних джерел

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - К., 1997. - 80 с.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Голос України. - 1999. - 12 трав. - С.7-9.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Голос України. - 1997. - 12 черв. - С. 5- 14.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998. - С. 5.

Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр.: Послання Президента України до Верховної ради України: 2000 рік // Уряд. Кур'єр. - 2000. - 23 лютого. - № 34. - С. 5-12.

Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір: концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Державність. - 2002. - 4 червня - С. 5-12.

Александер Док. С. Парадокси громадянського суспільства / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №1.

Батлер А. О гражданском обществе и общественном договоре. - М., 1990.

Братасюк М. Громадянське суспільство як суб'єкт ствердження правової держави // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с.

Гаджиев К. Гражданское общество и правовое государство // Международная экономика и международные отношения. - 1991. - №2.

Головатий М. Політико-правові аспекти взаємодії демократичної держави й громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с.

Денисенко В. М. Умови формування громадянського суспільства та критерії його визначення // Вісн. Львів, ун-ту. - Серія сусп. наук. - 1995. - Вип. 32. - Львів, 1995.

Кін Джон. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. - К., 2000. - С. 77-78.

Колодій А. Вибори-98 і становлення громадянського суспільства в Україні // Українські варіанти. - 1998. - №2.

Колодій А. Громадянське суспільство як основа міжетнічної толерантності // Українські варіанти. - 1998. - №3-4.

Колодій А.. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. Том 1. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 51.

Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. - 1992. - №1.

Кравченко О. Концепция гражданского общества в философском розвитии // Политические исследования. - 1991. - №5.

Лісовий В. Культура - Ідеологія - Політика. - К.,1997

Одинцова А. Гражданское общество. Прошлое, настоящее, будущее // Социально-политические науки. - 1991. - №12.

Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. - К., 1994.

Основи держави і права: Навч. посібник. - К., 1997. - С. 25.

Павленко Р., Рябов С. Динаміка громадянського суспільства в Україні // Нова політика. - 1996. - №5.

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. - К., 1999. - С. 45.

Полохало В. Середній українець - соціальна основа негромадянського суспільства // Політична думка. - 1999. - № 4. - С. 30-32.

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. - 1996. - №5. - С. 5.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2-е вид. - К., 1996. - 240 с.

Сидоренко О. Чи знаємо ми, що таке насправді український "третій сектор"? // Перехрестя. - 2000. - № 4. - С. 4.

Ситник П. Розвиток громадянського суспільства в Україні: теорія і практика. // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с.

Смалков В. Г. Проблемы формирования гражданского общества // Социально-политические науки. - 1991. - №4.

Степанкова Т. Роль держави у формуванні громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 424 с.

Ткаченко В. Довгий шлях до громадянського суспільства // Політична думка. - 1994. - №2.

Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава // Віче. - 1998. - №9.

Черниш Н. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. - 1998. - №1.

Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис. - 1992. - №4.

Шинкарук В. І. Громадянське суспільство, демократія, ідеологія // Розбудова держави. - 1993. - №5.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить