Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Державні фінанси

Державні фінанси


В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливим показником фінансової безпеки є державний борг. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Існування державного боргу є негативним явищем, проте його має майже кожна країна світу, оскільки державний борг - це заборгованість країни своїм кредиторам, яка об'єктивно існує з урахуванням різних економічних моделей у суспільстві. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги.

Процес зростання державного боргу можна порівняти з бомбою уповільненої дії. Спочатку все йде гаразд, але потім, в один прекрасний момент, уряд заявляє про неспроможність відповідати за своїми зобов'язаннями, що призводить до стрімкого падіння рейтингу країни і, як наслідок, зменшення можливості залучати нові фінансові ресурси [5]. До основних причин швидкого зростання державного боргу України можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні обсяги бюджетного дефіциту; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки [6].

Все це ставить економіку в досить скрутне становище і часто завершується не тільки дефолтом, але й зниженням основних макропоказників. Тому дослідження та аналіз державного та гарантованого державою боргу є актуальним питанням сьогодення. Міністерство фінансів України намагається проводити зважену політику управління державним боргом відповідно до «Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013-2015 роки» (Постанова КМУ від 29.04.2013 № 320), своєчасно та в повному обсязі здійснює виконання зобов'язань за державним боргом. Основні показники та динаміка державного боргу представлені у табл. 1.

державний борг бюджет податок

Таблиця 1. Структура та динаміка державного боргу України у 2009-2013рр.,млрд..грн.

Показник

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Загальна сума державного та гарантованого боргу

317,905

432,235

473,122

515,511

549,463

2.

Державний борг:

226,997

323,475

357,273

399,218

453,349

2.1.

- внутрішній борг

91,071

141,663

161,467

190,299

246,044

2.2.

- зовнішній борг

135,927

181,814

195,806

208,919

207,305

3.

Гарантований державою борг

90,908

108,761

115,848

116,292

96,114

3.1.

- внутрішній борг

14,063

13,828

12,24

16,21

23,196

3.2.

- зовнішній борг

76,845

94,933

103,607

100,082

72,919

Дані табл.. 1 свідчать про збільшення обсягів як зовнішіх, так і внутрішніх зобов'язань держави і, звісно, державного боргу. В поточному періоді державний борг України знаходився в межах граничного обсягу, встановленого статтею 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та далеким від критичного, яким за міжнародними стандартами вважаються боргові зобов'язання держави, що перевищують 60 % від ВВП.Динаміка загального державного боргу України і ВВП з 2010 по 2012роки представлена у табл.2.

Таблиця 2. Динаміка загального державного бюджету і ВВП за 2009-2013рр.

Роки

Державний борг/ВВП,%

Гарантований державою борг/ВВП,%

Державний та гарантований державою борг/ВВП,%

2009

24,9

10,0

34,8

2010

29,9

10,1

39,9

2011

27,4

8,9

36,3

2012

28,3

8,3

36,6

2013

33,3

7,2

40,5

Значення показника відношення державного та гарантованого державою боргу України до валового внутрішнього продукту свідчить про економічно безпечний розмір державного боргу і відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України. Як бачимо з таблиці 2, індикатор боргової безпеки держави, який розраховують як співвідношення державного боргу до ВВП, не досяг критичного значення, але потребує постійного моніторингу і аналізу. На наш погляд, до проблемних питань управління державним боргом найближчого періоду можна віднести:

  • ? витрачання запозичених коштів на поточні потреби, а не зміцнення економічного потенціалу країни і вирішення стратегічних задач,
  • ? настання терміну виплат за позиками взятими у попередні роки,
  • ? зменшення золотовалютного резерву країни.

У зв'язку з цим, потрібно проводити виважену фінансову політику у частині формування бюджетних видатків і надходжень, намагаючись зменшити вплив політичної складової на цей процес, уповільнити темпи зростання зовнішнього боргу, що безпосередньо пов'язано із фінансовою незалежністю, конкурентоспроможністю та забезпеченням стабільності економіки країни.

Задача

Необхідно визначити суму внесків на соціальне страхування і податок з доходу фізичних осіб за звітний місяць і заповнити таблицю.

ПІП

Нарахована з/п (грн.)

Розмір на який нараховується страхові внески(грн.)

Сума страхових внесків

ПДФО (грн.)

До пенсійного фонду

Єдиний соціальний внесок (грн.)

1.

Пенко В.П.

1500

1500 (1446 для ПДФО)

З нового 2011 року замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує один -- єдиний соціальний внесок.

54

216,9

2.

Старенко В.Г.

1200

1200(1156,8для ПДФО)

43,2

173,52

3.

Баченко Я.А.

5700

5700(5494,8для ПДФО)

205,2

824,22

4.

Сидоренко Н.Б.

3650

3650(3518 для ПДФО)

131,4

527,79

5.

Карт Д.Т.

6800

6800(6555,2 для ПДФО)

244,8

983,28

Утримання ЄСВ. Ставка ЄСВ, який утримується з доходу у вигляді зарплати, становить 3,6%. Але ЄСВ утримується не з усієї нарахованої в певному місяці за такий місяць працівнику суми зарплати, а лише в межах граничної (максимальної) суми, яка становить 17 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. В 2014 році ця сума сягає 17 х 1218 = 20706 грн. В наших випадках відрахування будуть проводитись від тієж суми що і заробітна плата.

Утримання ПДФО. Визначаємо базу для застосування ставки 15%. Ця ставка застосовується для бази оподаткування в межах 10 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня звітного податкового року. В 2014 році ця величина сягає 12180 грн., і саме до неї буде застосована ставка 15%, тобто в наших випадках використовуємо дані аналогічні зарплаті.

Утримання військового збору. Ставка ВЗ становить 1,5% від усієї суми нарахованої зарплати.

Розрахунки:

Пенко В. П.

ЄСВ (3,6%): 1500 * 3,6% = 54грн.

ПДФО (15%): 1500 - 54 = 1446грн.; 1446 * 15% = 216,9грн.

ВЗ (1,5%): 1500 * 1,5% = 22,5грн.

Старенко В.Г.

ЄСВ (3,6%): 1200 * 3,6% = 43,2грн.

ПДФО (15%): 1200 - 43,2 = 1156,8грн.; 1156,8 * 15% = 173,52грн.

ВЗ (1,5%): 1200 * 1,5% = 18грн.

Баченко Я. А.

ЄСВ (3,6%): 5700 * 3,6% = 205,2 грн.

ПДФО (15%): 5700 - 205,2 = 5494,8грн.; 5494,8 * 15% = 824,22грн.

ВЗ (1,5%): 5700 * 1,5% = 85,5грн.

Сидоренко Н.Б.

ЄСВ (3,6%): 3650 * 3,6% = 131,4 грн.

ПДФО (15%): 3650 - 131,4 = 3518,6грн.; 3518,6 * 15% = 527,79грн.

ВЗ (1,5%): 3650 * 1,5% = 54,75грн.

Карт Д. Т.

ЄСВ (3,6%): 6800 * 3,6% = 244,8грн.

ПДФО (15%): 6800 - 244,8 = 6555,2грн.; 6555,2 * 15% = 983,28грн.

ВЗ (1,5%): 6800 * 1,5% = 102 грн.

Список використаних джерел

  • 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
  • 2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
  • 3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
  • 4. Коршак О.А. Аналіз структури державного боргу України в сучасних умовах / О.А. Коршак // Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення. ХІ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 22-23 червня 2012 року). - Львів у 2-х частинах: «Львівська економічна фундація», 2012. Ч.І. - С. 66-67.
  • 5. Бондарук Т. Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу / Т.Г. Бондарук // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С. 14-18.
  • 6. Поляруш М.М., Лимар О.Ф. Проблема державного боргу в Україні / М.М. Поляруш, О.Ф. Лимар // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/15_86692.doc.htm
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее