Висновок

Електронні таблиці Microsoft Excel мають розвинуті засоби роботи з числовою інформацією. Дана програма дуже проста й ефективна в роботі. Використовуючи її, і натискаючи клавіші або працюючи з “мишею” можна дуже швидко й ефективно виконувати не тільки саму трудомістку роботу, але й автоматизувати легку щоденну. До найбільш корисних і ефективних функцій Excel варто віднести: автозаповнення, автозаміну, формули та вбудовані функції, сортування, фільтрацію, створення діаграм та запитів, прогнозування рішень та ін. У сукупності ці функції здатні не тільки полегшити роботу з електронними таблицями, але і відчутно скоротити час трудомістких обрахунків та аналізу даних.

Електронні таблиці Microsoft Excel - незамінний помічник у щоденній роботі. Вони відрізняється від інших зручністю роботи; легкістю в освоєнні, з яким справиться і починаючий користувач; різноманіттям корисних у щоденній роботі функцій і прийомів роботи.

Перелік використаної літератури

 • 1. Гаевский А.Ю.
 • - Самоучитель работы в Microsoft Office: Word 97/2000, Excel 97/2000, Электронная почта. К.: А.С.К., 2001. - 480 с.: ил.
 • - Леонтьев Ю. Microsoft Office 2000: краткий курс. СПб.: Издательство “Питер”, 2000. - 228 с.: ил.
 • 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О.
 • 3. Практичний курс інформатики.
 • 4. За ред. Мадзігона В.М. - К.:Фенікс, 1997.-304с.
 • 5. Спірін О.М.
 • 6. Практична інформатика: 2-ге видання, перероблене і доповнене.
 • 7. Методичний посібник.- Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ,
 • 8. 2001.-176с., іл.
 • 9. В. Пасько, А. Колесников
 • 10. Самоучитель работы на персональном компьютере. К.: Издательская группа BHV, 2001. - 656 с., ил.
 • 11. Мартин С. Метьюз. «Exel для Windows 95. Проще простого». 5 видання. Київ. 1996 рік.
 • 12. Довідкова система Microsoft Excel 2003.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить