Математичні функції. Особливості використання математичних функцій

В Excel є наступні типи функцій:

 • · · фінансові;
 • · · математичні (включаючи функції матриць і тригонометричні функції);
 • · · текстові;
 • · · логічні;
 • · · інформаційні;
 • · · командні.
 • · дата і часу.
 • · статистичні.
 • · заслання і масиви.
 • · робота з базою даних.
 • · перевірка властивостей і значень.

Функції - це готові формули. Вони виконують заздалегідь визначені операції, які зазвичай вводяться до складу розрахунків, але можуть також виконувати і неарифметичні операції. Функції завжди вертають результат чарунки, в яких вони введені. Наприклад, функція СУММ вертає значення арифметичної суми чисел, а функція ПРОПИСН робить всі букви в тексті прописними.

Функції пропонують більш швидкий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функції СУММ(ссылка) дозволяє швидко додати значення кожної окремої чарунки, якщо в якості аргументу вказана посилання на велику область чарунок. В потрібних випадках функції пропонують єдиний можливий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функцій СЕГОДНЯ и ТДАТА - єдиний спосіб звернутися з Excel до годинника-календаря вашого комп'ютера.

Для виконання конкретних операцій більшість функцій потребують специфічної інформації (наприклад, посилання функції в функції СУММ (ссылка)). Така інформація називається аргументами функції. Кількість аргументів в функціях відрізняються, а довжина усіх аргументів функцій обмежена 255 символами, включаючи лапки («»).

Аргумент масив - це множина значень, які записуються особливим образом. Елементи масиву заключаються у фігурні дужки {}, а строки у запису масиву розділяються крапками з комою (;). Наприклад, {5, 6, 7; 3,4,5; 1, 2, 3} - це масив, який має три рядки та три стовпчики. Масив як аргумент може бути введений безпосередньо в формулу, бути результатом формули, яка повертає масив, або адресою, або ім'ям діапазону чарунок, яки має масив або формулу, яка повертає масив.

Одними функціями, які найчастіше використовуються, є математичні.

Математичні функції виконують загальні арифметичні розрахунку, оперують матрицями та тригонометричними значеннями.

ABS(x)

Повертає абсолютне значення числа

ATAN(x)

Повертає арктангенс числа

МОБР(масив)

Повертає обернену матрицю (матриця зберігається у масиві)

СЛЧИС()

Повертає випадкове число між 0 і 1

ОКРУГЛ (x, n)

Округляє число до вказаної кількості десяткових розрядів

SIN(X)

Повертає синус числа

КОРЕНЬ(Х)

Повертає додатне значення квадратного кореня числа

Числа, що використовуються як аргументи в функціях SIN, COS і TAN, повинні бути виражені в радіанах, для того щоб перевести градуси в радіани, помножте значення градусів на pi/180. Кути, які повертаються функціями ACOS, ASIN, ATAN і ATAN2, також виражені в радіанах. Для того щоб перевести радіани в градуси помножте радіани на 180/pi.

Приклад. Для того щоб розрахувати довжину підпірки для підтримки 150-метрової антени прикріпленої одним кінцем до антени, необхідну, щоб підпірка утворювала до поверхні землі кут в 55о, використовуйте функцію SIN: =150/SIN (55*pi/180), яка повертає 183,12 м.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >