Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow MS Excel: виконання обчислень в таблицях

Приклади записів діапазонів вічок у функції:

=СУММ(Е:е) -- визначається сума числових значень, що містяться в стовпці Е;

=СУММ(Е2:с5) -- підраховується сума числових значень, розташованих в діапазоні від Е2 до G5;

=СУММ(5:5) -- підсумовуються дані всіх вічок п'ятого рядка;

=СУММ(2;4) -- підраховується сума 2+4.

Допускається змішаний запис адрес вічок і блоків вічок. В цьому випадку формула може виглядати таким чином:

=СУММ(С8;О4;Е2:Е5;Р5)

Для завдання звернення до всіх вічок, що знаходяться в декількох діапазонах одночасно використовується пересічення. Для завдання пересічення діапазонів використовується пропуск. Наприклад, формула =СУММ(А2:вз В2:сз) обчислює суму чисел в пересічних діапазонах А2:вз і В2:сз. Для звернення до всіх вічок, включених в два діапазони, використовується об'єднання. Якщо у вічку ВЗ записане Петров, а вічку A3 -- Володимир, то формула Аз= вз&", "&АЗ означатиме об'єднання вказаних вище імен, розділених комою (Петров, Володимир). При використанні операторів об'єднання і пересічення зручно користуватися іменованими діапазонами.

У формулу можна вводити заслання на вічка різних робочих листів і книг. Заслання, що поширюються на декілька робочих листів, називаються тривимірними. Вічко, що містить формулу, називається залежним вічком. Її значення залежить від значень вічок, на які є заслання у формулі.

Відносні й абсолютні посилання

Усі види посилань, що розглядалися, були відносними посиланнями. Цей вид посилань встановлюється в Excel за замовчуванням, і відносність їх виявляється, приміром, у наступному. Якщо записати в комірку A3 формулу =А1+А2 і скопіювали цю формулу в комірку В5, то в підсумку отримається формула =В3+В4. При відносних посиланнях дана вихідна формула представляється як деяка дія, відповідно до якого потрібно обчислити суму двох вищестоящих комірок.

Очевидно, що можливі випадки, коли зміна адрес у посиланнях на деякі комірки небажана, наприклад, якщо в комірки записані оригінальні дані. Тоді встановлюють абсолютні посилання, що не змінюються при копіюванні формули. Абсолютні посилання відрізняються від відносних наявністю знака долара $. Наприклад, розглянута попередня формула, записана в абсолютних посиланнях, буде виглядати як =$А$1+$А$2, і ця формула не буде змінюватися при копіюванні або переміщенні в будь-який осередок.

У розрахунках можна також використовувати абсолютні посилання тільки на рядок або тільки на стовпець. Тоді посилання буде виглядати, приміром, як А$1 чи як $А1 відповідно. Це так званні змішані посилання, що дозволяють "зафіксувати" рядок або стовпець.

Щоб змінити відносне посилання на абсолютне, не обов'язково вручну розставляти знаки згаданої грошової одиниці. Існує простий спосіб зміни посилань за допомогою клавіші F4, що діє як чотирикроковий перемикач. Коли вводиться абсолютне посилання у формулу, необхідно активізувати потрібну комірку, а потім за допомогою послідовних натискань F4 вибрати форму запису посилання з ряду типу А1 - $А$1 - А$1 - $А1.

Наприклад, нам треба підрахувати суму чисел, що зберігаються у вічках Al, A2, A3. Клацнемо двічі вічко А5, і помістимо в неї формулу= А1+А2+АЗ.Аби обчислити суму чисел, що зберігаються у вічках Cl, C2, СЗ, можна не писати заново формулу, а скопіювати її з вічка А5 в G5 (див. главу 14, розділ «Копіювання і переміщення вмісту вічок»). Excel автоматично змінить відносні заслання і формула набере вигляду =С1+С2+СЗ. Змінену формулу можна побачити, клацнувши вічко С5. (Для відображення формул у вікні додатка встановите прапорець формули на вкладці Вигляд діалогового вікна Параметри (мал.).)

Наприклад, якщо скопіювати формулу з вічка А7 з абсолютними засланнями у вічко С7, то формула не зміниться. Для вказівки абсолютного заслання використовується знак долара $. $А$7, $С$7 (мал.). Адреси вічок, використані у формулі, і кордони цих вічок будуть закрашені в однакові кольори.

Мал. Відображення формул з абсолютними, і відносними засланнями у вікні Excel

Функції

Excel містить об'ємний список стандартних функцій, покликаних полегшити виконання простих і складних обчислень.

Наприклад, функція ДОХІД використовується для обчислення доходу по облігаціях, який складає періодичні процентні виплати. Всі функції мають однаковий формат запису, який включає ім'я функції і перелік аргументів. Аргументи розташовуються в послідовності, визначуваній синтаксисом функції, і розділяються комами.

Синтаксис функцій

Формули, що записуються в комірки електронних таблиць, можуть містити в собі вбудовані функції. Взагалі, вбудовані функції широко використовуються в Excel для простих і складних обчислень, полегшуючи процес обробки даних. Крім того, застосування цих функцій рятує від довгих записів і знижує імовірність помилок.

Модуль убудованих функцій у Excel має дружній інтерфейс. При звертанні до тієї чи іншої функції пропонується визначений шаблон, який потрібно заповнити. Причому правила запису функцій можна уявляти собі лише в загальних рисах.

Запис функції починається з вказівки імені функції, потім вказується список аргументів, записаний у дужки. Приміром, функція знаходження максимального значення серед аргументів число1, число2... має вигляд

МАКС(число!,число2,...)

Аргументи - це величини, що використовуються для обчислення значення функції. Результат обчислення функції називається значенням, що повертається.

Дужки, що обмежують список аргументів, завжди повинні бути парними; пропуски перед дужками або після них не допускаються. Список аргументів може складатися з чисел, посилань, тексту, масивів, логічних величин (ІСТИНА чи НЕПРАВДА), значеннь помилок (наприклад, #ДЕЛ/0). Окремі аргументи в списку повинні бути розділені комами. Деякі функції можуть мати до 30 аргументів.

Excel допускає вкладення функцій одна в одну, тобто використання функції як аргумент для іншої функції. Функція, що є аргументом іншої функції, називається вкладеною. Наприклад, у записі

СУМ(А1:С5,МОПРЕД(О1:Е3))

використано вкладену функцію МОПРЕД, що повертає значення визначника матриці осередків О1:E3. Рівень вкладеності функцій у формулах Excel не повинний перевищувати семи.

Введення функцій

Функції вставляються у формули, а останні починаються зі знаку =. Якщо формулу почати з назви функції, то знак рівності буде підставлений автоматично. Функція включається у формулу за допомогою Майстра функцій, що спрощує процес вставки функції в рядок формул. Викликається Майстер через меню Вставка > Функция.

Діалог Мастер функций містить два списки: Категория і Функция.

У першому списку потрібно вибрати категорію, у якій знаходиться потрібна функція, а в другому - саму функцію. Усього в наборі Excel є 10 категорій функцій: фінансова, інженерні, дата і час, математичні, статистичні, посилання і масиви, робота з базою даних, текстові, логічні, перевірка властивостей і значень. Крім того, список категорій доповнений рядком 10 недавно использовавшихся, котрий містить список функцій, які найчастіше використовувалися останнім часом. Всього вбудованих функцій, що роблять різні типи обчислень, нараховується більше 200.

У діалозі Майстер функцій під списками знаходиться рядок опису синтаксису і дається коментар про призначення виділеної функції. У рядку синтаксису аргументи, виділені напівжирним шрифтом, є обов'язковими. Якщо обов'язкові для функції аргументи не будуть зазначені, то її неможливо буде ввести в комірку. Коли виділити функцію в списку, автоматично з'являються назви аргументів функції з указівкою правильного розташування дужок, ком і крапок з комами в рядку формул.

Вибравши потрібну функцію, слід клацнути по кнопці ОК, після чого відкриється наступний діалог Майстра функцій, що називаний панелью формул. Іншим способом виклику панели формул є клацання по кнопці «=» у рядку формул і вибір потрібної функції зі списку в лівій частині рядка формул.

У панелі функцій буде запропоновано ввести аргументи саме в тім форматі, що передбачений для даної функції. Аргументи можна вводити з клавіатури, але бажано при введенні посилань використовувати мишу, що прискорить процес введення і гарантує захист від помилок.

У випадку введення однакових чи схожих функцій у різні комірки, краще скористатися можливостями копіювання в Excel.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
MS Excel: виконання обчислень в таблицях