Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9

Заходи щодо нормалізації небезпечних і шкідливих факторів

При захисті від зовнішнього випромінювання основні зусилля повинні бути спрямовані на попередження переопромінення персоналу шляхом збільшення відстані між оператором і джерелом, скорочення тривалості роботи в поле випромінювання, екранування джерела випромінювання.

При вивченні операторської діяльності особлива увага приділяється виявленню й вивченню факторів, що впливають на її ефективність. До таких факторів ставляться психофізіологічні фактори.

Психофізіологічні фактори діляться на наступні групи:

фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга, монотонність праці, перенапруга аналізаторів, емоційні перевантаження).

При розумовій роботі змінюються обмінні процеси, не вище 10-15%. При розумовій роботі потрібно значна нервово-емоційна напруга, при цьому можливі значні зміни кров'яного тиску, пульсу, підвищення рівня цукру в крові. Такий характер змін показовий для працівників різних пультів керування.

Характеризуючи зміни стану людини при розумовій роботі, можна констатувати, що якісні зміни при всіх видах робіт однаково. Різні лише інтенсивність процесів і зміни показників діяльності.

Зниження працездатності в результаті стомлення. Розрізняють швидке стомлення й повільне. Швидке стомлення наступає в результаті великої фізичної роботи й напруги. Повільне стомлення характеризується зниженням працездатності в результаті надмірно тривалої й монотонної роботи.

Хронічна перевтома визначається наступними ознаками:

відчуття перевтоми до початку роботи;

підвищеною дратівливістю;

зниженням інтересу до роботи;

зниженням апетиту;

втратою ваги;

порушенням сну;

кошмарними снами.

При хронічній стомлюваності можливі:

нудота;

тремор витягнутих рук;

знижений артеріальний тиск.

При виявленні ознак перевтоми необхідно нормувати режим праці й відпочинку й зробити оздоровлення зовнішнього середовища на робочих місцях.

У зв'язку з тим, що природне освітлення слабке, на робочому місці застосовується також штучне освітлення. Далі буде зроблений розрахунок нормального штучного освітлення.

Розміщення світильників визначається наступними розмірами:

Н=3 м. - висота приміщення

hc=0,25 м. - відстань світильників від перекриття

hп=H - hc =3 - 0,25=2,75 м. - висота світильників над підлогою

hp=висота розрахункової поверхні=0,7 м (для приміщень, пов'язаних з роботою ПЕОМ)

h=hп - hp =2,75 - 0,7=2,05 - розрахункова висота.

Світильника типу ЛДР (2х40 Вт). Довжина 1,24 м, ширина 0,27 м, висота 0,10 м.

L- відстань між сусідніми світильниками (рядами люмінесцентних світильників), Lа(по довжині приміщення)=1,76 м, Lв(по ширині приміщення)=3 м.

l- відстань від крайніх світильників або рядів світильників до стіни, l=0,3 - 0,5L.

lа=0,5La, lв=0,3Lв

la=0,88 м., lв=0,73 м.

Світильники з люмінесцентними лампами в приміщеннях для роботи рекомендують установлювати рядами.

Метод коефіцієнта використання світлового потоку призначений для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь при відсутності великих предметів, що затемнюють. Потрібний потік ламп у кожному світильнику

Ф=Е *r *S *z / N *h,

де Е- задана мінімальна освітленість=300 лк., тому що розряд зорових робіт=3

r - коефіцієнт запасу=1,3 (для приміщень, пов'язаних з роботою ПЕОМ)

S - освітлювана площа=30 м2.

z - характеризує нерівномірне освітлення, z=Еср / Еmіn - залежить від відношення l=L/h , la=La/h=0,6, lв=Lв/h=1,5.Т.к.l перевищують допустимі значення, то z=1,1(для люмінесцентних ламп).

N- число світильників, намічуване до розрахунку. Спочатку намічується число рядів n, що підставляється замість N. Тоді Ф- потік ламп одного ряду.

N=Ф/Ф1, де Ф1- потік ламп у кожному світильнику.

h- коефіцієнт використання. Для його знаходження вибирають індекс приміщення і і приблизно оцінюються коефіцієнти відбиття поверхонь приміщення rпот. (стелі)=70%, rст.(стіни)=50%, rр.(підлоги)=30%.

Ф=300 *1,3 *25 *1,1/2 *0,3=21450 лм.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9
ВСТУП1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ1.1 Найменування та галузь використання1.2 Підстава для створення1.3 Характеристика розробленого програмного забезпечення1.4 Мета й призначення1.5 Загальні вимоги до розробки1.6 Джерела розробки2. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР2.1 Основні поняття2.2 Клієнт та сервер2.3 Обов'язки та взаємодія2.4 Трирівнева архітектура2.5 Веб-сервер2.6 APACHE2.7 Можливості3. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PHP І MYSQL ТА ОСНОВ РОБОТИ З НИМИ3.1 Вступ у PHP та MySQL3.2 Можливості PHP3.3 Можливості MySQL3.4 Приклади використання PHP та MySQL4. РОЗРОБКА ГНУЧКОЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗАВДЯКИ ПОЄДНАННЮ ВІДКРИТИХ WEB ТЕХНОЛОГІЙ4.1 Модуль PHP4.1.1 Особливості4.1.2 Докладний опис мови4.2 База даних4.2.1 Термін4.2.2 Структуровані та неструктуровані БД4.2.3 Характеристика БД4.3 Системи керування базами даних4.4 Мова SQL4.4.1 Термін4.4.2 Історія4.4.3 Питання сумісності4.4.4 Процедурні розширення4.5 MySQL4.5.1 Термін4.5.2 Ліцензування4.5.3 Історія4.5.4 Критика4.6 HTML4.6.1 Термін4.6.2 Історія розвитку HTML4.6.3 Версії4.6.4 Документ HTML4.6.5 Семантичний HTML4.6.6 Проект специфікації HTML 54.6.7 XHTML4.7 JavaScript4.7.1 Термін4.7.2 Про мову4.7.3 Використання в HTML4.7.4 Зневадження4.7.5 Статистика використання5. ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ5.1 Функціональне призначення та технологічні особливості розробки5.2 Логіко-функціональна схема роботи системи5.3 Розробка алгоритмів та програмна реалізація основних процедур системи5.4 Опис інтерфейсу користувача6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ7. ОХОРОНА ПРАЦІ7.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів при роботі на комп'ютері7.2 Заходи щодо нормалізації небезпечних і шкідливих факторів7.3 Пожежна безпекаВИСНОВКИСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ