ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці - система законодавчих актів, постанов, організаційних, санітарних, технічних мір, що забезпечують безпечні для здоров'я умови праці на робочому місці. Науково-технічний прогрес вніс зміни в умови виробничої діяльності працівників розумової праці. Їхня праця стала більше інтенсивною, напруженою, потребуюча витрат розумової, емоційної й фізичної енергії. Це має пряме відношення й до фахівців, пов'язаним із проектуванням, розробкою, експлуатацією, супроводом і модернізацією автоматизованих систем керування різного призначення.

Законодавство по охороні праці базується на статтях 43,45,46,49,50,53,56,64 Конституції України , у яких гарантуються права громадян на роботу, відпочинок, охорону здоров'я , медичну допомогу й страхування. Більш повно це розкрито в законі України "Про охорону праці", де зазначено, що державна політика охорони праці базується на пріоритеті життя й здоров'я людей їхньої трудової діяльності. Відповідальність за створення нормальних і безпечних умов праці несе роботодавець у незалежності від форми власності підприємства або установи.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійному захворюванні, які спричинили втрату працездатності" гарантує право трудящих на соціальний захист і компенсацію потерпілим матеріальних втрат при травматизмі й профзахворюванні.

Основні вимоги гігієни й санітарії відбиті в законі України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення". Параметри мікроклімату на робочих місцях регламентовані ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, а норми штучної й природної освітленості визначені будівельними нормами (СНиП ІІ-4-79/85). Категорія робіт з величини загальних енерговитрат установлена ДСН 3.3.6.042-99.

Окремі вимоги охорони праці викладені в Кодексі законів про працю (КЗиП). Пожежна безпека визначена законом України "Про пожежну безпеку" і "Правилами про пожежну безпеку в Україні". Крім того є ряд ДСТ, правил, положень, норм, інструкцій і інших нормативних документів, що регламентують питання охорони праці.

Поліпшення охорони праці розглядається як одна з основних задач подальшого соціологічного розвитку нашої країни.

Правила охорони праці поширюються на всі підприємства, заклади, організації, юридичних осіб незалежно від форми власності, які здійснюють розробку виробництва та застосування ПЕОМ і ПК.

Правила встановлюють вимоги безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування робочих місць користувачів відповідно з сучасним станом техніки й наукових досліджень в сфері безпечної організації робіт з експлуатування та з обліком положень міжнародних нормативно-правових актів.

На робочому місці користувача повинні бути створені умови для високопродуктивної праці. У цей час все більше застосування знаходять автоматизовані робочі місця ІТП, які оснащуються персональною ЕОМ і графічним дисплеєм, клавіатурою й принтером.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >