Системи керування базами даних

Системма керування бамзами дамних (СКБД) -- комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Основні характеристики СКБД:

Контроль за надлишковістю даних

Непротирічність даних

Підтримка цілісності бази даних (коректність та непротирічність)

Цілісність описується за допомогою обмежень

Незалежність прикладних програм від даних

Спільне використання даних

Підвищений рівень безпеки

Можливості СКБД

Дозволяється створювати БД (здійснюється за допомогою мови визначення даних DDL (Data Definition Language))

Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з БД (за допомогою мови маніпулювання даними DML, яку часто називають мовою запитів)

Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою:

Системи забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому доступу до БД;

Системи керування паралельною роботою прикладних програм, яка контролює процеси спільного доступу до БД;

Система відновлення -- дозволяє відновлювати БД до попереднього непротирічного стану, що був порушений в результаті збою апаратного або програмного забезпечення

Основні компоненти середовища СКБД

апаратне забезпечення

програмне забезпечення

дані

процедури -- інструкції та правила, які повинні враховуватись при проектуванні та використанні БД

користувачі

адміністратори даних(керування даними, проектування БД, розробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектування, відповідальність за безпеку та цілісність даних)

розробники БД

прикладні програмісти

кінцеві користувачі

Архітектура СКБД

Існує трирівнева система організації СКБД ANSI-SPARC, при якій існує незалежний рівень для ізоляції програми від особливостей представлення даних на нижчому рівні.

Рівні:

Зовнішній -- представлення БД з точки зору користувача.

Концептуальний -- узагальнене представлення БД, описує які дані зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, підтримується внутрішнім рівнем.

Внутрішній -- фізичне представлення БД в комп'ютері.

Логічна незалежність -- повна захищеність зовнішніх моделей від змін, що вносяться в концептуальну модель.

Фізична незалежність -- захищеність концептуальної моделі від змін, які вносяться у внутрішню модель.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >