Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9

Системи керування базами даних

Системма керування бамзами дамних (СКБД) -- комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Основні характеристики СКБД:

Контроль за надлишковістю даних

Непротирічність даних

Підтримка цілісності бази даних (коректність та непротирічність)

Цілісність описується за допомогою обмежень

Незалежність прикладних програм від даних

Спільне використання даних

Підвищений рівень безпеки

Можливості СКБД

Дозволяється створювати БД (здійснюється за допомогою мови визначення даних DDL (Data Definition Language))

Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з БД (за допомогою мови маніпулювання даними DML, яку часто називають мовою запитів)

Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою:

Системи забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому доступу до БД;

Системи керування паралельною роботою прикладних програм, яка контролює процеси спільного доступу до БД;

Система відновлення -- дозволяє відновлювати БД до попереднього непротирічного стану, що був порушений в результаті збою апаратного або програмного забезпечення

Основні компоненти середовища СКБД

апаратне забезпечення

програмне забезпечення

дані

процедури -- інструкції та правила, які повинні враховуватись при проектуванні та використанні БД

користувачі

адміністратори даних(керування даними, проектування БД, розробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектування, відповідальність за безпеку та цілісність даних)

розробники БД

прикладні програмісти

кінцеві користувачі

Архітектура СКБД

Існує трирівнева система організації СКБД ANSI-SPARC, при якій існує незалежний рівень для ізоляції програми від особливостей представлення даних на нижчому рівні.

Рівні:

Зовнішній -- представлення БД з точки зору користувача.

Концептуальний -- узагальнене представлення БД, описує які дані зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, підтримується внутрішнім рівнем.

Внутрішній -- фізичне представлення БД в комп'ютері.

Логічна незалежність -- повна захищеність зовнішніх моделей від змін, що вносяться в концептуальну модель.

Фізична незалежність -- захищеність концептуальної моделі від змін, які вносяться у внутрішню модель.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9
ВСТУП1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ1.1 Найменування та галузь використання1.2 Підстава для створення1.3 Характеристика розробленого програмного забезпечення1.4 Мета й призначення1.5 Загальні вимоги до розробки1.6 Джерела розробки2. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР2.1 Основні поняття2.2 Клієнт та сервер2.3 Обов'язки та взаємодія2.4 Трирівнева архітектура2.5 Веб-сервер2.6 APACHE2.7 Можливості3. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PHP І MYSQL ТА ОСНОВ РОБОТИ З НИМИ3.1 Вступ у PHP та MySQL3.2 Можливості PHP3.3 Можливості MySQL3.4 Приклади використання PHP та MySQL4. РОЗРОБКА ГНУЧКОЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗАВДЯКИ ПОЄДНАННЮ ВІДКРИТИХ WEB ТЕХНОЛОГІЙ4.1 Модуль PHP4.1.1 Особливості4.1.2 Докладний опис мови4.2 База даних4.2.1 Термін4.2.2 Структуровані та неструктуровані БД4.2.3 Характеристика БД4.3 Системи керування базами даних4.4 Мова SQL4.4.1 Термін4.4.2 Історія4.4.3 Питання сумісності4.4.4 Процедурні розширення4.5 MySQL4.5.1 Термін4.5.2 Ліцензування4.5.3 Історія4.5.4 Критика4.6 HTML4.6.1 Термін4.6.2 Історія розвитку HTML4.6.3 Версії4.6.4 Документ HTML4.6.5 Семантичний HTML4.6.6 Проект специфікації HTML 54.6.7 XHTML4.7 JavaScript4.7.1 Термін4.7.2 Про мову4.7.3 Використання в HTML4.7.4 Зневадження4.7.5 Статистика використання5. ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ5.1 Функціональне призначення та технологічні особливості розробки5.2 Логіко-функціональна схема роботи системи5.3 Розробка алгоритмів та програмна реалізація основних процедур системи5.4 Опис інтерфейсу користувача6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ7. ОХОРОНА ПРАЦІ7.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів при роботі на комп'ютері7.2 Заходи щодо нормалізації небезпечних і шкідливих факторів7.3 Пожежна безпекаВИСНОВКИСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ