Особливості соціально-трудових відносин, їх класифікація

Соціально-трудові відносини на відміну від функціонально - трудових, зумовлених поділом та кооперацією праці, виникають між працівником і соціальними групами колективу як відносини рівності й нерівності залежно від місця цих суб'єктів у процесі праці, їхнього досвіду умінь, інтересів.

Суб'єкти праці -- це такі соціальні спільності і групи, як підприємці, менеджери, ІТП, службовці, робітники та ін.

Суб'єкти праці різняться за своїм соціальним станом, становищем у трудових колективах, тобто мають різну кваліфікацію, досвід, рівень і джерела прибутків.

Соціологія вивчає проблеми співвідношення різних соціальних груп у сфері праці, формування їхніх соціальних відмінностей (чому існують підприємці, управлінці, робітники, чому з'являються безробітні, чому різні соціальні групи мають різні інтереси).

Соціально-трудові відносини класифікуються за таким ознаками:

змістом діяльності -- виробничо-функціональні, професійно-кваліфікаційні, уравлінсько- організаційні;

суб'єктом відносин --міжколективні і внутрішньо-колективні.

наявність владних повноважень -- по горизонталі і по вертикалі.

способи розподілу результатів праці -- кількістю та якістю праці, грошовим внеском, майновим внеском, обсягом інтелектуальної власності.

ступенем регламентованості -- формальні і неформальні

характером спілкування -- безпосередні, опосередковані, міжособисті, безособові.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >