Фактори, механізми та агенти соціалізації

Фактори соціалізації:

сукупність ролей і статусів, що їх пропонує суспільство людині.

Сукупність соціальних інститутів суспільних організацій соціальних ?

спільностей у межах яких індивід виконує свої ролі

Сукупність соціальних цінностей норм, знань, звичок, навиків, якостей, котрі людина набуває, щоб реалізувати свої ролі.

Соціальне середовище, яке включає соціальні інститути і технології виробництва, відтворення і передачі культурних зв'язків

Конкретні події, соціальні явища і процеси, якими зв'язана конкретна людина.

Механізм соціалізації заключається в тому, що людині потрібно засвоїти певну систему знань, норм і цінностей необхідних для нормального життя в соціумі, що оточує її. Процес соціалізації охоплює все життя, соціалізація дорослих суттєво відрізняється від соціалізації дітей.

в дорослих соціалізація спрямована на зміну поведінки в новій ситуації, а у дітей - на формуванні ціннісних орієнтацій.

Дорослі, що спираються на досвід здатні оцінити норми і сприймати їх критично, а діти в змозі лише їх засвоїти.

Дорослі набувають навичок, а соціалізація дітей пов'язана з мотивацією.

Соціалізація відбувається як стихійно так і цілеспрямовано. Соціалізація відбувається за допомогою таких посередників: трудові колективи, громадсько-політичні та культурно просвітні організації, література, мистецтво, ЗМІ, навчальні заклади.

Інколи вирішальну роль в соціалізації відіграють вроджені якості людини.

Агенти соціалізації - люди, що відповідають за засвоєння індивідуальних, конкретних, норм і цінностей,

батьки, родичі, брати і сестри, вчителі, тренери, лікарі, друзі.

Представники адміністрацій: школи, університету, підприємства, держави, церкви, армії, міліції, працівники радіо і телебачення.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >