Поняття соціальної структури суспільства, її складових

У процесі життєдіяльності люди створюють нові об'єднання або входять до вже існуючих для задоволення різноманітних потреб. Ця сукупність об'єднань, у кожному з яких індивідів щось поєднує, назив. соц. стр-рою. У соціології такі об'єднання: класи, верстви, групи, спільноти, категорії - елементи соц. структури, деякі з них стійкі в часі, постійно відтворюються та забезпечують наступність та порядок у сусп., а деякі виникають і тут же зникають. Соц. групи мають місце там, де є сталі зв'язки між індивідами. Саме діями таких груп відтворюється соц. життя. Людина може одночасно перебувати у декількох соц. групах, чим і обмежує, і отримує певні переваги. Категорія населення - однорідна за певною озн. сукупність (чоловіки, жінки). Соц. спільнота - сукупність індивідів, що реально існує й емпірично фіксується, має відносну цілісність і виступає як самостійний суб'єкт соц. дії та поведінки. Групи, категорії, спільноти функціонально залежать між собою.

Соц. стр-ра - сукупність статусів та ролей. Соц. статуси - ніші, кожна з яких заповнюється певною кількістю людей (водій, будівельник). Активність індивідів спрямована на виконання або реалізацію фунуцій, що передбачені соц. статусами - соц. роль.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >