Основні теоретико-методологічні підходи трактування сутності суспільства

Сутність сусп. - осн. питання соціології. Виділяють декілька основних підходів до трактування сутності сусп.: 1) системний - сусп. - цілісна система елементів, що знаходяться в стані тісного взаємозв'язку, сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності, соціальні норми, і хар-ся соціокультурною ідентичністю його членів. Сусп. складається з індивідів, що знаходяться в системі різноманітниї зв'зків (кореляція, субординація), які мають об'єктивний характер. 2) детерміністський - марксизм - сусп. складається з підсистем, кожна з яких перебуваєу причинно-наслідковій залежності від інших, усі підсистеми складають ієрархічну структуру; 3) функціональний - Спенсер - сусп. - цілісний організм, що складається з багатьох частин, кожна з яких може існувати тільки в рамках цілісності, де виконує визначені функції (задоволення певної сусп. потреби).

Суспільство як наслідок дій індивідів

Поняття сусп. - складне і багатогранне, тому існують багато його визначень, проте кожне базується на тому, що функціонування сусп. можливе лише за умови дій індивідів. Маркс: сусп. є результатом цих дій. Дюркгейм за головний системоутворюючий елемент бере соціальні факти, тобто різні способи дії індивідів. У Вебера системоутворюючий елемент - соціальна дія, а сусп. розглядається як сист. соц. взаємодій. Жодні соц. сист. або зіткнення інтересів не приведуть до змін, поки не будуть діяти їх суб'єкти. Особливості соц. дій: раціональність, усвідомленість, орієнтація на поведінку ін. індивідів. Вони зумовлюються невдоволеністю - невідповідністю між потребами та реальним станом речей. Формування особистої мети (очікуваний наслідок) - мотив дії. Типи дій: цілераціональні (свідомий вибір), ціннісно-раціональні (самодостатня цінність власних переконань), традиційні (звички), афективні (емоції). Дії - фізичні, словесні, жести або мислені.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >