Суспільство як соціальна система та соціальне явище

Країна - певна територія, де проживають люди, що взаємодіють між собою. Держава - політична організація країни. Сусп. - ключове поняття соціології, унікальне соціальне явище, соціальна система країни, сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності, соціальні норми, і характеризуються соціокультурною ідентичністю його членів. Сусп. має такі ознаки: спільна територія, система норм та цінностей, цілісність та сталість, здатність підтримувати та відтворювати систему зв'язків, автономність, саморегуляція, саморозвиток. Вони дозволяють трактувати суспільство як соціальну систему - цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємодії та взаємовідносини, соціальні групи та спільноти, норми та цінності. У цьому полягає системний підхід до тлумачення суспільства: воно складається з індивідів та системи зв'язків між ними, що є не простою сумою цих елементів, а утворюють системну якість, тобто, перебувають у системі різноманітних зв'язків (координація, субординація). Соціальні зв'язки зумовлюють спільну діяльність індивідів для досягнення певних цілей та мають об'єктивний характер.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >