Соціологічні дослідження політичних відносин Д. Донцовим та В. Липинським

Липинський досліджував політичні відносини, а саме: ідею української незалежності. Причина невдачі в досягненні незалежності - відсутність “провідної верстви”, інтереси якої були національно зорієнтовані. Еліта або “національна демократія” - верства, що може організувати сусп., без якої немає держави. Найприйнятніший політичний режим для Укр. - монархія, бо вона може забезпечити нац. пріоритети. Значне місце в сусп. житті відводиться релігії та армії. Учений вводить поняття територіального патріотизму української нації, який повинен подолати внутрішні слабкості українства, - пробудження почуття солідарності усіх мешканців Укр., незалежно від їх походження, віросповідання тощо. Патріотизм - передумова створення соціально-національного союзу. Засуджував націоналізм. Предметом політичної боротьби є земля. Антагоністом землероба є кочівник.

Донцов: ідеолог націоналізму, розробив теорію “чинного націоналізму”. Постулати теорії: 1) “змiцнювати волю до життя, до влади, до експансiї”; 2) “стремлiння до боротьби; 3)романтизм та догматизм у сприйняття пропонованої iдеологiї; 3) фанатизм i аморальність - національна ідея мусила бути “аморальною”, тобто не мала керуватися принципами загальнолюдських цінностей, здійснювати аморальну політику має фанатик, що “визнає свою правду за загальну, яка має бути прийнята iншими”; 4) рівності немає ні в природі, ні в суспільстві; 5) національна ідея повинна стверджуватися як абсолютний догмат, предмет віри.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >