Дослідження якнайкращих наближень безперервних періодичних функцій тригонометричними поліномами 
  След >