Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?

цивільна оборона міжнародна

Фотографічний метод заснований на почорнінні фотоемульсії. Під впливом іонізуючих випромінювань молекули бромистого срібла, що входять до її складу, розпадаються на срібло і бром. При цьому утворюються дрібні кристалики срібла і брому, що викликають почорніння фотоплівки при її проявленні. Щільність почорніння пропорційна поглиненій енергії випромінювання.

Сцинтиляційний метод заснований на вимірі інтенсивності світлових спалахів люмінесцентних речовин (сірчистого цинку, йодистого натрію, фосфору та ін.). Кількість спалахів пропорційна потужності дози випромінювання.

Хімічний метод заснований на тому, що деякі хімічні речовини під впливом іонізуючих випромінювань змінюють свою структуру, яку можна оцінити за допомогою кольорових індикаторів. Поглинуту дозу випромінювання оцінюють за кольором.

В основі калориметричного методу лежить вимір кількості теплоти, яка виділяється в детекторі поглинання радіоактивних випромінювань. Метод використовується для визначення потужності дози випромінювань у ядерних реакторах і прискорювачах, де її значення перевищує кілька десятків рентгенів за годину.

Іонізаційний метод заснований на виникненні іонізаційного струму в газі. Для виміру застосовують іонізаційні камери або лічильники, що служать датчиками. Лічильник є циліндричним конденсатором, заповненим інертним газом. ід впливом радіації іонізується газ усередині лічильника. Під дією неоднорідного електричного поля циліндричного конденсатора носії заряду прискорюються, утворюючи лавиноподібний пробій, що приводить до імпульсу електричного струму. Отже, газорозрядні лічильники одночасно виконують роль датчика й підсилювача й тим самим дозволяють домогтися високої точності виміру.

Біологічний метод заснований на властивості випромінювань впливати та біологічні об`єкти. Дозу або її потужність оцінюють за рівнем летальності тварин, ступенем лейкопенії, кількістю хромосомних оберацій, зміною забарвлення і гіперемії шкіри, випадання волосся, появою в сечі дезоксицитидину. Цей метод не дуже точний і менш чутливий, ніж інші. Але він дозволяє оцінити дозу або її потужність в НС, що вже сталися, коли вимірювання іншими методами не проводилися.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни3. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?4. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства5. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України6. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України7. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону8. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?9. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.10. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження11. Наведіть класифікацію НС за характером походження12. Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення13. Наведіть основні первинні причини НС мирного часу14. Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники16. Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї?17. Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини18. Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни19. Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження20. Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї21. Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей.22. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС23. Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують?24. На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?25. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В)26. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-2427. На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі?28. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР