Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС

Ліквідація наслідків НС є комплексом заходів, які включають рятувальні та інші невідкладні роботи (РІНР). Вони здійснюються у разі виникнення НС техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію НС.

Виконання РІНР є однією з основних завдань ЦЗН. До рятувальних робіт відносяться:

 • - розвідка вогнищ ураження і маршрутів виступу формувань на ділянки (об'єкти робіт);
 • - пошук потерпілих, розкриття зруйнованих, пошкоджених і завалених сховищ та будинків й інших споруд;
 • - надання необхідної лікарської допомоги ураженим і евакуація їх на лікарняну базу;
 • - локалізація і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шляхах виходу до них;
 • - подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтровентиляційною системою;
 • - евакуація населення з небезпечних місць і зон зараження та затоплення в безпечні райони;
 • - санітарна обробка людей і знезаражування одягу, дезактивація і дегазація техніки, транспорту і засобів захисту, знезаражування територій і споруд, продовольства, харчової сировини, води і фуражу.

До інших невідкладних відносять роботи, які проводяться для створення умов успішних і безпечних рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності міст та запобігання подальших руйнувань і втрат населення в результаті впливу вторинних факторів ураження. Це:

 • - локалізація аварій, які загрожують життю людей;
 • - відновлення діяльності найважливіших об'єктів господарювання, функціонування інженерних і транспортних мереж, споруд міського господарства;
 • - прокладання шляхів для проходження колон;
 • - влаштування проїздів в завалах;
 • - відновлення пошкоджених мостів і переправ;
 • - санітарне очищення вогнищ ураження та медична розвідка для надання необхідної медичної допомоги;
 • - організація комендантської служби і охорони громадського порядку;
 • - збирання матеріальних цінностей;
 • - забезпечення населення харчуванням і предметами першої необхідності.

Тема 3

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни3. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?4. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства5. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України6. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України7. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону8. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?9. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.10. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження11. Наведіть класифікацію НС за характером походження12. Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення13. Наведіть основні первинні причини НС мирного часу14. Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники16. Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї?17. Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини18. Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни19. Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження20. Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї21. Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей.22. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС23. Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують?24. На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?25. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В)26. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-2427. На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі?28. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР