Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення

Відповідно до масштабу поширення розрізняють чотири рівні НС (додаток А):

  • - загальнодержавного рівня. Це НС, що виникає на території двох і більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також тоді, коли для її ліквідації необхідні матеріали й технічні ресурси в обсязі, що перевищують можливість окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя);
  • - регіонального рівня. Це НС, що виникає на території двох і більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, Київської області й міста Севастополя або загрожує міжобласному поширенню в межах України, а також у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищує можливості одного району;
  • - місцевого рівня. Це НС, що виходять за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенню самої ситуації або її вторинних наслідків на навколишнє середовище, сусідні населені пункти, інженерні спорудження, а також у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсязі, що перевищує можливості потенційно небезпечного об'єкта. До місцевого рівня також відносяться НС, що виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери й інших, що не входять у затверджені переліки потенційно-небезпечних об'єктів;
  • - об'єктового рівня. Це НС, що відбувається на території об'єкта або на самому об'єкті й наслідки якої не виходять за його межі (санітарно-захисну зону);
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни3. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?4. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства5. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України6. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України7. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону8. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?9. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.10. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження11. Наведіть класифікацію НС за характером походження12. Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення13. Наведіть основні первинні причини НС мирного часу14. Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники16. Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї?17. Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини18. Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни19. Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження20. Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї21. Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей.22. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС23. Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують?24. На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?25. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В)26. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-2427. На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі?28. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР