Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження

Стихійне лихо - явище природи, що викликає катастрофічні обставини й характеризується раптовим порушенням нормального життя й діяльності населення, загибеллю людей, руйнуваннями й ушкодженнями будівель і споруд, знищенням матеріальних цінностей.

Небезпечне природне явище - подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабами поширення й тривалістю можуть уражувати людей, об'єкти економіки та довкілля.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті або території погрозу для життя й здоров'я людей і приводить до руйнувань будинків, споруд, устаткування і транспортних засобів, порушенню виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабами аварія або інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Вогнище ураження - територія, у межах якої є ураження людей, сільськогосподарських тварин, а також руйнування й ушкодження матеріальних цінностей. Характеризується:

  • - видом застосованого засобу (ядерного, хімічного, бактеріологічного);
  • - кількістю уражених людей, тварин і рослин, зруйнованих й ушкоджених матеріальних цінностей;
  • - розмірами і площею.

Зона зараження - територія, заражена радіоактивними, хімічними або біологічними речовинами. Характеризується:

  • - видом засобу, що заражає (радіоактивний, хімічний, біологічний);
  • - формою, розмірами й площею;
  • - розташуванням стосовно об'єктів економіки й населених пунктів;
  • - тривалістю дії й ступенем небезпеки.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни3. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?4. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства5. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України6. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України7. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону8. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?9. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.10. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження11. Наведіть класифікацію НС за характером походження12. Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення13. Наведіть основні первинні причини НС мирного часу14. Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники16. Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї?17. Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини18. Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни19. Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження20. Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї21. Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей.22. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС23. Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують?24. На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?25. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В)26. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-2427. На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі?28. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР