Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Охрана труда arrow Деякі питання по цивільній обороні у військовий час

Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?

В залежності від кількості працюючих та значення підприємства створюється штаб, який координує роботу служб. В загальному випадку на об?єкті створюються такі служби:

  • - оповіщення і зв?язку;
  • - радіаційного та хімічного захисту;
  • - охорони громадського порядку;
  • - енергопостачання та світломаскування;
  • - сховищ і укриттів;
  • - матеріально-технічного постачання;
  • - медична;
  • - протипожежна;
  • - аварійно-технічна;
  • - транспортна та інші.

Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.

Начальник ЦЗН об?єкта підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого знаходиться об?єкт, а також начальнику ЦЗН міста (району), на території якого розташований об?єкт. Розмежування їх повноважень визначається Законом "Про місцеве самоврядування". На допомогу начальнику ЦЗН об?єкта призначається заступник або декілька заступників. Як правило, призначаються заступники з: інженерно-технічної частини, евакуації та матеріально-технічного постачання.

Заступник начальника ЦЗН з інженерно-технічної частини - головний інженер об?єкта - керує розробленням плану переведення підприємства на особливий режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах НС, керує аварійно-технічною, протипожежною службою та службою сховищ і укриттів. Він же здійснює технічне керівництво рятувальними та невідкладними аварійно-відновлюваними роботами в районі лиха, аварії, у вогнищі ураження.

Заступник начальника ЦЗН з евакуаційних заходів керує розробленням плану евакуації на кожну можливу НС, організовує підготовку місць для розміщення евакуйованих, керує службою охорони громадського порядку і організовує перевезення (перехід) робітників та службовців в райони розселення і до місця праці (до об?єкта).

Заступник начальника ЦЗН з матеріально-технічного постачання - заступник або помічник директора з постачання. Він забезпечує накопичення та забезпечення спеціального майна, техніки, інструментів, засобів захисту і транспорту. На нього покладається матеріально-технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, евакозаходів, проведення РІНР та інші заходи. До складу керівництва входять також керівники громадських організацій.

Тема 2

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Деякі питання по цивільній обороні у військовий час
1. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях2. Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни3. Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій?4. Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства5. Зобразіть схематично структуру ЦЗН України6. Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України7. Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону8. Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН?9. Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки.10. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження11. Наведіть класифікацію НС за характером походження12. Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення13. Наведіть основні первинні причини НС мирного часу14. Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники16. Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї?17. Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини18. Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни19. Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження20. Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї21. Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей.22. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС23. Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують?24. На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань?25. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В)26. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-2427. На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі?28. Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР