Вивчення умов прохідності

Вивчення дорожньої мережі.

На початку визначають наявність шосейних доріг, які ідуть у необхідному напрямку, їх клас, ширину і характер покриття. На основі технічних показників доріг встановлюють імовірну швидкість руху по окремим ділянкам і за маршрутом в цілому.

Допустима середня швидкість руху військ у колонах по дорогам з різним покриттям приведена у таблиці.

Тип дороги і матеріал покриття

Допустима середня швидкість руху по дорогах, км / год.

З новим покриттям

З відремонтованим покриттям

З пошкодженим покриттям

Пошкодження до 10% площі дороги

Пошкодження більше 10% площі дороги

Автостради і вдосконалені шосе:

- цемент і

50

40 - 50

20 - 35

10 - 20

асфальто-бетон

- щебень і гравій, оброблений в'яжучими речовинами

50

40 - 45

20 - 30

10 - 20

Шосе:

  • - щебінь і гравій
  • - булижник і колотий камінь
  • 40
  • 35
  • 30 - 40
  • 25 - 35
  • 20 - 30
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • 10-20

Покращені грунтові дороги.

30

20 - 30

12 - 20

5 - 12

Грунтові і польові дороги.

25

15 - 25

8 - 15

5 - 10

Під час руху по дорогах може виникнути потреба з'їхати з дороги і рухатися поруч з нею, тому під час вивчення шосейних доріг виявляють виямки, які можуть ускладнити з'їзд з дороги.

Під час вивчення доріг без покриття враховують характер грунту і зміни його властивостей в залежності від погоди, виявляють ділянки, де знижується швидкість руху (затяжні підйоми і спуски, місця з великою кількістю різних

поворотів, гаті, греблі і ін.). Про швидкість пересування по грунтовим дорогам, які проходять на стороні противника можна судити на основі швидкості руху по дорогах, які проходять у своєму розташуванні у районі, що схожий по характеру рельєфу грунту і ступені залісеності. Для приблизного висновку про характер грунта на маршруті значної протяжності можна використовувати схему грунтів, яка приводиться у довідці про місцевість, яка розміщена на звороті карти масштабу 1:200000.

Стрімкість підйомів і спусків на дорогах звичайно визначають за горизонталями. Знаючи сутність горизонталей та ознаки зниження схилів, легко визначити на маршруті підйоми і спуски. Сутність їх читання зводиться до знаходження на карті ліній вододілу і водозливу. Від вододілу до водозливу - спуск, навпаки - підйом.

Стрімкість схилу можна визначити:

За формулою ? = 60

Де ? - стрімкість схилу;

n - величина перерізу рельєфу;

d - закладення.

Для визначення стрімкості схилу за формулою необхідно знати величину висоти перерізу рельєфу і визначити за картою величину закладання горизонталей. Наприклад, на карті масштабу 1: 50000 висота перерізу рельєфу дорівнює 10м, а закладання у місці визначення дорівнює 3мм ( 1мм 50000 карти відповідає 50м ), отже закладання дорівнює 150м.

Користуватися формулою можна, якщо стрімкість схилів не більше 20 - 25*, через те, що за більшої стрімкості точність визначення стрімкості схилів знижується.

Висоти перерізу рельєфу для топографічних карт різних масштабів.

Масштаби

карти

Висота перерізу (м)

Для рівної і горбистої місцевості

Для гірської місцевості

Для високогірної місцевості

1: 25 000

5

5

10

1: 50 000

10

10

20

1: 100 000

20

20

40

1: 200 000

20

40

80

1: 500 000

50

100

100

Визначення стрімкості схилу за шкалою закладення.

Шкала закладення - це графічне відображення оберненої пропорційної залежності між стрімкістю схилу і закладенням горизонталей. Така шкала надається на всіх картах масштабів 1: 25 000 - 1: 100 000 під нижньою рамкою праворуч лінійного масштабу.

Для визначення стрімкості схилу за шкалою закладення необхідно відміряти циркулем, лінійкою або смужкою паперу відрізок між двома суміжними основними горизонталями, прикласти його до шкали і прочитати число градусів біля основи шкали. Якщо горизонталі розташовані близько одна від одної, тоді зручніше користуватися правою частиною шкали, беручи при цьому на карті закладення між сусідніми потовщеннями горизонталями.

Визначення стрімкості схилу окомірно зводиться до приблизного визначення величини закладення в міліметрах. Розрахунки показали, що за стандартної висоти перерізу для закладання в 1см стрімкість схилу буде дорівнювати 1,2*. Із залежності між закладенням , висотою перерізу і стрімкості схилу можна вивести таке правило: у скільки разів закладення менше ( більше ) 1см, у стільки разів стрімкість схилу більше ( менше ) 1*. Звідси знаходимо, що закладенню в 1мм відповідає стрімкість схилу 12*, закладенню в 2мм - 6*; закладенню в 3мм - 4*.

Швидкість руху по місцевості поза дорогам в залежності від стрімкості схилів при сухому твердому грунті.

Примітка: 1.Короткі підйоми ( 5-10м ) доступні для танків при стрімкості до 40*.

2. На вологих грунтах швидкість руху знижується в 1,5-2 разів.

Доступність вертикальних стінок ( обривів, ескарпів ) і канав (рвів промоїн) при сухому твердому грунті.

Вид техніки

Доступна висота стінок, м

Доступна ширина канав,м

Танки

До 0,85

До 2,4

Трактори і тягачі

До 0,4 - 0,6

До 1,6 - 2,0

Автомобілі підвищеної прохідності

-

До 0,5 - 0,8

На ділянках доріг з затяжними підйомами і спусками стрімкістю в 5 - 10* маршова швидкість знижується приблизно у двічі, а при стрімкості 15 - 20* у чотири рази.

При вивченні грунтових доріг особливу увагу звертають на виявлення вантажності мостів і паромних переправ, так як на таких дорогах вони часто не розраховані на пропуск важких колісних і гусеничних машин.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >