Список використаної літератури

  • 1. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580с.
  • 2. Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. - К.: Знання, 2006.- 354с.
  • 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-XII від 16.04.1991р.
  • 4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. - К.: 2002.- 384с.
  • 5. Козик В.В., Панкова Л.А. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Львів.: 1995.- 234с.
  • 6. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608с.
  • 7. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 1996.-289с.
  • 8. Панченко Є.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К., 1996.-367с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить