Інформаційна база аналізу кадрового потенціалу

Інформаційна база аналізу кадрового потенціалу досить широка. Перш за все це статистична звітність, що її у встановленому порядку здає кожне підприємство - статистична звітність про трудові ресурси (форма 2-ПВ), про чисельність окремих категорій працівників (форма 6-ПВ). Це документи для зовнішніх користувачів.

Для потреб управлінського та бухгалтерського обліку, економічного аналізу результатів діяльності підприємства використовуються внутрішні документи, таки як:

  • - трудова книжка, особова карта, накази;
  • - штатний розклад;
  • - табеля обліку робочого часу;
  • - первинні документи, які містять інформацію про виробіток або виконаний обсяг робіт (індивідуальні та бригадні наряди, маршрутні листи, рапорти про виробіток, відомості з виробітки бригади, листки обліку простоїв.

Для розрахунку заробітної плати первинні документи групують і на основі їх даних складають розрахунково-платіжні відомості. Можуть застосовуватися окремо розрахункові та платіжні відомості.

Облік заробітної плати с системі обліку - це синтетичний облік нарахування та розподілу заробітної плати, визначення суми, що призначена робітникам,та віднесення нарахованої заробітної плати на відповідні рахунки витрат за статтями та об'єктам калькулювання.

За кредитом рахунку № 661 «Розрахунки з заробітної плати» відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу підприємства: робітникам основного виробництва, допоміжного виробництва, робітникам з ремонту та обслуговування обладнання, спеціалістам, премії тощо [3].

Відділи підприємств, що пов'язані з кадровою роботою (відділ кадрів, розрахунковий відділ, відділ нормування та заробітної плати, табельна служба) за результатами своєї роботи за звітний період (день, неділя, місяць, квартал, півріччя, рік) формують спеціальні зводні форми, оборотні відомості, оборотно-сальдові відомості, реєстри, форми яких затверджує кожне підприємство для себе окремо.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >