Організація управління матеріальними ресурсами та основними фондами, склад і структура основних фондів підприємства

У 2005 році АКБ „Правекс-Банк” продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, зокрема у кредити фізичним особам. Кредити фізичних осіб у порівнянні з 2004р. зросли більше ніж на 66,4%. Їх питома вага у коштах, розміщених по контрагентах склала 68,6%.

Основним джерелом фінансування наданих кредитів є залучені кошти у фізичних осіб, частка котрих склала 77,9% всіх зобов'язань перед клієнтами.

За станом на 31.12.2005 року в портфелі банку на продаж обліковуються акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в сумі 1 058 тис. грн. (вкладення до бірж, фондових союзів).

Інвестиційна діяльність (тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітка

2005 рік 

2004 рік 

1

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

946

1062

2

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 

 

0

0

3

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

 

0

2850

4

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів 

 

(26452)

(33938)

5

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

 

(25506)

(30026)

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >