var div_970x90 = [[970, 90],[728, 90]]; var div_336x280 = [[250,250],[300,250],[320,170],[320,200],[320,250],[336,280]]; var div_300x600 = [[240,400],[240,600],[250,250],[300,250],[300,300],[300,320],[300,400],[300,500],[300,600]]; var div_650x333 = [[336,280],[580,332],[580,333],[650,333]]; googletag.cmd.push(function() { var map650x333 = googletag.sizeMapping().addSize([992, 0], div_650x333).addSize([0, 0], [[336,280]]).build(); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_336x280_top', div_336x280, 'div-336x280_top').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_336x280_1', div_650x333, 'div-336x280_1').defineSizeMapping(map650x333).addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_336x280_2', div_336x280, 'div-336x280_2').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_336x280_3', div_336x280, 'div-336x280_3').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_336x280_btm', div_650x333, 'div-336x280_btm').defineSizeMapping(map650x333).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().collapseEmptyDivs(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { // not render hided ads according grid css var map300x600 = googletag.sizeMapping().addSize([768, 0], div_300x600).addSize([0, 0], []).build(); var map970x90 = googletag.sizeMapping().addSize([992, 0], div_970x90).addSize([768, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_970x90', div_970x90, 'div-970x90').defineSizeMapping(map970x90).addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_970x90_btm', div_970x90, 'div-970x90_btm').defineSizeMapping(map970x90).addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_300x600', div_300x600, 'div-300x600').defineSizeMapping(map300x600).addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_300x600_sticky', div_300x600, 'div-300x600_sticky').defineSizeMapping(map300x600).addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/21931593928/vuzlit_rich', [1, 1], 'div-rich').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); });

Внутрішнє маркетингове середовище підприємства; фінансово-економічний стан підприємства за даними фінансової звітності (форма № 1, № 2)

Основні показники діяльності банку :

 • 1. активи банку становлять 2 000 000 000 грн.;
 • 2. капітал банку 180 000 000 грн.;
 • 3. у структурі банку більше 350 відділень;
 • 4. установлено більше 270 банкоматів;
 • 5. емітовано більше 845 000 карток Visa і MasterCard;
 • 6. банк обслуговує 350 000 приватних клієнтів і 35 000 корпоративних клієнтів;
 • 7. 3 000 партнерів дисконтної програми Pravex Card;
 • 8. видано 11 000 іпотечних кредитів на суму більше 1 000 000 000 грн.;
 • 9. видано 200 000 споживчих кредитів на суму більше 320 000 000 грн.;
 • 10. видано 4 000 автокредитів на суму більше 250 000 000 грн.;
 • 11. близько 2 000 кредитів на суму більше 1 000 000 000 грн. у рік видається на розвиток бізнесу для юридичних осіб.

Баланс за станом на 31 грудня 2005 року (на кінець дня) 153 АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" Київ

(тис. грн.)

Найменування статті

Примітки

2005 рік

2004 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 

348132

258392

1

2

3

4

5

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

0

0

3

Кошти в інших банках

3

109237

185949

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

1058

1058

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

1373407

983510

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

0

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

0

0

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

168295

165975

10

Нараховані доходи до отримання:

10

16908

14346

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

106483

31660

13

Усього активів

2123520

1640890

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

14

Кошти банків

31273

144476

14.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

0

15

Кошти клієнтів

12

1817725

1272864

16

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

17

Боргові цінні папери, емітовані банком

13

0

0

18

Нараховані витрати до сплати

14

54194

37013

19

Відстрочені податкові зобов'язання

3760

3974

20

Інші зобов'язання

15

47961

41409

21

Усього зобов'язань

1954914

1499737

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

22

Статутний капітал

16

108960

94960

23

Капіталізовані дивіденди

0

0

24

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

25

Емісійні різниці

672

672

26

Резерви та інші фонди банку

3337

3031

27

Резерви переоцінки, у тому числі:

15394

15883

27.1

Резерви переоцінки необоротних активів

15394

15883

27.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

28

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

26949

20499

29

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 

13294

6108

30

Усього власного капіталу

168606

141153

31

Усього пасивів

2123520

1640890

Звіт про фiнансовi результати за станом на 31 грудня 2005 року (на кінець дня) 153 "ПРАВЕКС-БАНК" Київ

(тис. грн.)

№ п/п

Найменування статті

Примітка

2005 рік

2004 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохiд

59353

58996

1.1

Процентний дохiд

18

181026

165875

1.2

Процентні витрати

19

(121673)

(106879)

2

Чистий комiсiйний дохiд

149523

99565

2.1

Комiсiйний дохiд

153596

104585

2.2

Комiсiйні витрати

(4073)

(5020)

3

Торговельний дохiд

20

28380

22677

4

Дохiд у вигляді дивідендів

21

0

3

5

Дохід від участі в капіталі

0

0

6

Iнший дохiд

7009

6587

7

Усього доходів

244265

187828

8

Загальні адмiнiстративнi витрати

22

(84412)

(77171)

9

Витрати на персонал

23

(88099)

(57526)

10

Втрати від участі в капіталі

0

0

11

Інші витрати

(40758)

(27918)

12

Прибуток вiд операцiй

30996

25213

13

Чисті витрати на формування резервів

24

(10110)

(17410)

14

Прибуток до оподаткування

20886

7803

15

Витрати на податок на прибуток

25

(7592)

(1695)

16

Прибуток пiсля оподаткування

13294

6108

17

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

26

0,12

0,08

18

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

26

0,12

0,08

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >