Організація виробничо-технологічних процесів на підприємстві

Відділення від імені Банку:

  • а) здійснює передбачені Дозволом операції;
  • б) укладає Договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів фізичних осіб, на прийом депозитних вкладів від фізичних осіб згідно із Типовими договорами, затвердженими наказами Голови Правління Банку;
  • в) укладає інші цивільно-правові договори та угоди, пов'язані з проведенням операцій, згідно з наданим Банком Дозволом, цивільно-правові договори за погодженням з Банком умов відповідних договорів та угод;
  • г) залучає Клієнтів для надання послуг по організації і установці клієнтського робочого місця системи "Клієнт-Банк".

Відділення повинно забезпечувати:

  • · організацію якісної операційної роботи, вчасного внутрішньобанківського документообігу;
  • · збереження працівниками Відділення банківської таємниці відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та комерційної таємниці Банку.

Обсяг прав, наданих Відділенню, може змінюватися за рішенням Спостережної Ради Банку.

Облік та документообіг у Відділенні організовується згідно вимог нормативно-правових актів Національного банку України та відповідно до внутрішньої облікової політики Банку.

Відділення здійснює періодичне, не рідше одного разу на місяць, перевезення первинних документів до установи Банку. Банк та Відділення здійснюють заходи щодо забезпечення повного і своєчасного обліку операцій та складання узагальнених щоденних балансів Банку, які включають залишки за рахунками Відділення. До основних фондів відділення можна віднести необхідні офісні меблі та техніку. Все обладнання має інвентаризаційний номер. Основні засоби відображені в обліку та звітності за справедливою вартістю. Переоцінка основних засобів проведена на основі експертної оцінки незалежних експертів. Порушень при проведенні переоцінки основних засобів не виявлено.

Майно, що перебуває у розпорядженні Відділення, є власністю Банку. За виконання зобов'язань перед вкладниками та за розрахунки з працівниками Відділення відповідальність несе Банк.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >