Загальна управлінська характеристика підприємства

Організаційно-правова характеристика підприємства

Загальна інформація про діяльність АКБ „Правекс-Банк” у 2005 році

Повна назва банку:

Акціонерний комерційний банк „Правекс-Банк”

Скорочена назва банку:

АКБ „Правекс-Банк”

Код ЄДРПОУ:

14360920

Місцезнаходження:

Україна, 01021 Київ, Кловський узвіз, 9/2

Дата і номер державної реєстрації:

29 грудня 1992 року. Державний реєстраційний номер 139

Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство відкритого типу

Діяльність АКБ “Правекс-Банк” здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних вимог Національного банку України, Мінфіну, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, діючої системи бухгалтерського обліку в банках, фінансова звітність за 2005 рік складена у відповідності з Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (із змінами і доповненнями).

Облік та звітність відділення.

Бухгалтерський облік в АКБ “Правекс-Банк” ведеться у відповідності до вимог законодавства України, діючих нормативних актів НБУ, положень Облікової політики на 2005 рік, внутрішніх положень, що регламентують порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій. Нецільового використання рахунків бухгалтерського обліку при відображенні операцій не виявлено.

Облік касових операцій ведеться відповідно до чинного законодавства.

Спеціалізація АКБ “Правекс-Банк”.

Відповідно до Банківської Ліцензії № 7 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „Правекс-Банк” одержав право здійснювати усі види банківських операцій, що підлягають ліцензуванню в Україні, серед яких:

 • · приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 • · відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 • · розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • · надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • · придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 • · лізинг;
 • · послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 • · випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 • · випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 • · надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Крім того, згідно з Дозволом № 7-1 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „Правекс-Банк” одержав право здійснювати такі операції й угоди:

 • 1. Операції з валютними цінностями:
  • · неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України;

 • · ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • · ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • · відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • · відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • · залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • · залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • · операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • · інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
 • 2. Емісія власних цінних паперів.
 • 3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 • 4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
 • 5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
 • 6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
 • 7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  • · з інструментами грошового ринку;
  • · з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  • · з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
 • 8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
 • 9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
 • 10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
 • · Крім того, АКБ „Правекс-Банк” здійснює усі види операцій на фондовому ринку: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діє Ліцензія ДКЦПіФР серія АБ № 113111 від 15 жовтня 2004 року).

АКБ „Правекс-Банк” проводить операції з дорогоцінними металами на підставі Ліцензії Міністерства фінансів України № 357 від 26 липня 2001 року.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >