Висновки

Серед авторитетних для неплатників текстів крім текстів Платона (коментарі на платонівські діалоги становлять основну частину спадщини цієї традиції) були твори Аристотеля, Гомер і " Халдейські оракули ". Коментарі на Аристотеля - друга за обсягом частина збереженого спадщини неоплатонізму; ключовою для коментаторів - неплатників стала проблема узгодження навчань Платона і Аристотеля (див. докладніше Аристотеля коментатори) . У цілому курс філософії Аристотеля розглядався як пропедевтика ("малі містерії ") до вивчення Платона ("великим містеріям ").

У 529 едиктом імператора Юстиніана Афінська Академія була закрита, і філософи змушені були припинити викладання. Ця дата приймається як символічне завершення історії античної філософії, хоча вигнані з Афін філософи продовжували працювати на околицях імперії (напр., коментарі Сімплікія, що стали для нас одним з найголовніших джерел з історії античної філософії, були написані ним вже у вигнанні) .

ФІЛОСОФІЯ - ЦЙЛЙБ УПЦЙБУ . Про те, що таке філософія, самі античні філософи говорили настільки ж часто, наскільки часто їм доводилося приступати до початкового філософського курсу. Подібний курс в неоплатонических школах відкривався читанням Аристотеля, Аристотель починався з логіки, логіка - з " Категорій ". Збереглося кілька " введень у філософію " і " введень до Аристотеля ", що випереджають шкільні коментарі до " Категоріям ". Порфирій, що вперше запропонував розглядати твори Аристотеля як пропедевтику до платоновским, свого часу написав спеціальне "Вступ до Категоріям " (" Ісагог "), яке стало базовим підручником для неплатників. Коментуючи Порфирія, неоплатоник Амоній перераховує кілька традиційних визначень, в яких можна розрізнити платоновские, аристотелевские і стоические теми: 1) "пізнання сущого оскільки воно суще " ; 2) "знання справ божественних і людських " ; 3) " уподібнення Богу, наскільки це можливо для людини" ; 4) " підготовка до смерті" ; 5) "мистецтво мистецтв і наука наук " ; 6) "любов до мудрості " (Ammonius. In Porph . Isagogen, 2, 22-9, 24) . Найкращим чином прояснити сенс цих пізніх шкільних визначень, в яких продемонстровані стійкість і місткість традиції, скріпіть собою різноманітні вчення більш ніж тисячолітнього періоду в одну " історію античної філософії", могли б всі наявні в нашому розпорядженні античні філософські тексти.

Припинивши своє існування, антична філософія стала значущим чинником розвитку європейської філософської думки (найближчим чином вплинувши на формування християнського богослов'я та середньовічної схоластики) і залишається таким аж до сьогоднішніх днів. Мова античної філософії не втратив жвавості звучання. У той час як одні терміни назавжди залишилися технічними термінами тільки філософії греків (Арета, атараксія, майевтика, деміург, діереза, калокагатия, анамнесіс, гомеомерии, нус), інші поповнили словник філософів пізніших епох і придбали додатково зміст (СР автаркія, Пнівне, логос, ентелехія, епосі, ейдос, ефір). У назвах ряду сучасних наукових дисциплін чутні грецьке коріння - це не просто присутність грецької мови в науковому лексиконі, це також вказівка ??на витоки формування цих наук, що мали свою особливу історію в рамках античності (серед них - логіка, фізика, етика, психологія) .

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >