МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНОЇ САУ

Імітаційне моделювання

Іншою комп'ютерною програмою, що дозволяє змоделювати перехідний процес в системі автоматичного регулювання, є система MATLAB, а саме пакет розширення Simulink.

Складена в Simulink модель:

Схема моделі системи за каналом завдання у програмі Simulink

Рисунок 7.1 - Схема моделі системи за каналом завдання у програмі Simulink

Перехідна характеристика за каналом завдання-вихід, побудована в Simulink

Рисунок 7.2 - Перехідна характеристика за каналом завдання-вихід, побудована в Simulink

Оцінка якості

Якість регулювання оцінюють за допомогою прямих показників якості, котрі визначаються за побудованою перехідною характеристикою досліджуваної системи.

Знаходження прямих показників якості

Рисунок 7.3 - Знаходження прямих показників якості

tр =2,88 с - час регулювання;

tпу=0,77 с - час першого досягнення рівня усталеного режиму;

tм=1,22 с - час першого максимуму;

дуст= 0, 12 - усталена похибка;

hmax= 1,104 - максимальне значення регульованої величини;

hуст= 0,881 - усталене значення вихідної регульованої величини;

- перерегулювання

T0=2.28 c - період коливань

A1=0, 22

A2=0,016

Кількість коливань на протязі часу регулювання: N=1.

Шляхом моделювання процесів на ЕОМ побудувати перехідну характеристику системи за каналом збурюючої дії.

При побудові перехідної характеристики за каналом збурюючої дії приймають задаючий сигнал =0. Тоді структурну схему системи автоматичного регулювання температури в печі можна предаставити як:

Структурна схема системи автоматичного регулювання температури в печі

Рисунок 7.4 - Структурна схема системи автоматичного регулювання температури в печі

Для побудови перехідної характеристики за каналом збурення-вихід у Simulink побудована наступна модель:

Схема моделі системи за каналом збурення-вихід у програмі Simulink

Рисунок 13 - Схема моделі системи за каналом збурення-вихід у програмі Simulink

В результаті моделювання отримана перехідна характеристика, зображена на рисунку 14.

Перехідна характеристика системи за каналом збурюючої дії

Рисунок 14 - Перехідна характеристика системи за каналом збурюючої дії.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >