Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Маркетинг arrow Брендинг як ефективна технологія завоювання та утримання покупця

Характеристика ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалі» за методикою БКГ

Одним з основних інструментів аналізу стратегічних альтернатив на корпоративному рівні є аналіз господарського портфелю.

Портфельний аналіз - це інструмент стратегічного управління підприємством, за допомогою якого керівництво виявляє та оцінює свою господарську діяльність із метою вкладення коштів у найбільш прибуткові або перспективні її напрямки (структурні підрозділи) та скорочення або припинення інвестицій у неефективні проекти.

Основна увага в моделі БКГ зосереджується на потоці готівки підприємства, що направляється (споживається) на проведення операцій в окремо взятій СОБ або виникає (породжується) у результаті таких операцій. Вважається, що рівень доходу або витрат готівки перебуває в дуже сильній функціональній залежності від темпів зростання ринку (галузі) та відносної частки корпорації на цьому ринку.

Таким чином для підтримки безперервності успішного бізнесу грошова маса, що з'являється в результаті здійснення "зрілого" бізнесу, частково повинна бути інвестована в нові області бізнесу, які в майбутньому обіцяють стати новими генераторами доходу корпорації.

Характеристику підприємства за методикою БКГ здійснимо в таблиці 2.6.1.

Таблиця 2.6.1. Характеристика ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалі» за методикою БКГ

Характеристика

2012

2013

2014

Ринкова орієнтація

"Дійні корови"

"Загадкові діти"

"Собаки"

Прибутковість

"Дійні корови"

"Загадкові діти"

"Собаки"

Необхідні інвестиції

"Зірки"

"Зірки"

"Зірки"

Фінансові надходження

"Дійні корови"

"Загадкові діти"

"Зірки"

Проаналізувавши дане підприємство можна зробити висновок, що у 2012 році підприємство було зосереджене на збереженні або збільшенні частки свого бізнесу на ринку для забезпечення фінансування споживачів фінансових ресурсів, у 2013 році підприємство зміцнювало позиції на ринку, та готувалось до згортання діяльності, якщо витрати на розширення потужностей і завоювання частки ринку перевищують потенційну віддачу від вкладень і збільшують фінансовий ризик, а у 2014 році підприємство прагнуло зберегти зайняті позиції на ринку.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Брендинг як ефективна технологія завоювання та утримання покупця
ВступРозділ 1. Теоретичні основи поняття брендингу1.1 Сутність брендингу та технологія розробки брендів1.2 Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід1.3 Сучасні концепції брендингу1.4 Зарубіжний досвід брендингу1.5 Шляхи удосконалення брендингу в УкраїніРозділ 2. Комплексний і спеціальний маркетинговий аналіз діяльності ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»2.1 Загальна характеристика підприємства2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства2.3 Аналіз товарної і цінової політик підприємства2.4 Аналіз збутової і комунікаційної політик підприємства2.5 SWOT-аналіз підприємства2.6 Характеристика ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалі» за методикою БКГРозділ 3. Програма заходів з удосконалення комплексу маркетингу ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»3.1 Програма заходів з удосконалення товарної, асортиментної політик підприємства3.2 Програма заходів з удосконалення цінової політики і ціноутворення на підприємстві3.3 Програма заходів з удосконалення збутової політики підприємства та її реалізаціїВисновкиСписок використаних джерел