Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Культурология arrow Використання дошкільниками мотивів народних орнаментів в аплікаціях

Декоративна аплікація

Діти старшої групи знайомі з декоративною аплікацією. У цьому віці інтенсивно розвивається пам'ять і увага, спостережливість дітей, їх діяльність набуває більш усвідомленого характеру, вони здатні спочатку уявити собі те, що збираються зобразити, а потім приступити до виконання завдання.

Важливого значення на заняттях у старшій групі набуває унаочнення. Під час ознайомлення дітей з творами декоративного мистецтва вони дізнаються про їх художні якості: матеріал, з якого виготовляються предмети, та деякі процеси їх створення. Там, де можливо, треба показати і техніку виконання, зокрема у вишивці, вихователь проводить попередню ознайомлювальну роботу.

На заняттях в старшій групі зразок використовується тільки там, де дошкільники вперше зображують предмети.

Вихователь дає можливість спочатку розглянути зразок. Варто зробити аналіз зразка, це збагачує зорове сприйняття дітей, допомагає з цілого виділити частини і об'єднати їх в ціле. Активний розгляд зразка дає дітям можливість запам'ятати як окремі частини, так і весь зразок. Вихователь розглядаючи зразок, може показати ту частину, про яку йде мова.

Для того, щоб навчити дітей не копіювати зразки, самостійно вибирають кольори, вихователь використовує 2-3 зразки на одному занятті. у декоративній аплікації зразки відрізняються і кольором і композицією. В стар. групі, навчаються вирізати симетричні форми з паперу, складеного вдвоє. Щоб діти не мали труднощів при засвоєнні цього прийому, спочатку пропонують вирізати по намальованому контурі.

Показувати технічні прийоми декоративної аплікації треба так, щоб рухи і слова збігалися в часі. Новий прийом для кращого засвоєння доцільне показати кілька разів. Знайомий прийом показують швидко, активізуючи дітей. Добре засвоєні дітьми технічні прийоми не показують. Здебільшого використовують частковий показ, показують лише ту частину, яка дає можливість дитині зрозуміти послідовність виконання завдання. Вихователь повинен показати, як розмістити елементи візерунка. Під час заняття з аплікації вихователь більше пояснює, запитує, навчає дітей та оцінює їх роботи.

Діти шостого року життя ознайомлюються з різними видами мистецтва, з процесом створений окремих виробів, з іменами майстрів. У дітей виховується здатність помічати та аналізувати, самостійно знаходити красиве, зростає пізнавальна активність, самоконтроль, самооцінка. При виконанні колективних робіт діти шести років можуть домовитись розподілити між собою обов'язки, спланувати процес виконання завдання.

На заняттях з декоративної аплікації у підготовчій до школи групі діти мають можливість більш творчо застосовувати набуті знання. Цьому сприяють виконання роботи за кількома зразками, колективні заняття та заняття за задумом.

Важливо розвивати творчі здібності дітей.

Наочні прийоми навчання завжди поєднуються на заняттях з словесними. На заняттях з аплікації за народними мотивами можуть бути використані такі словесні прийоми: запитання, пояснення, вказівка, вказівка, заохочення, художнє слово.

Широко використовується у навчанні дітей пояснення. Пояснення повинно бути чіткім, лаконічнім, доступним для дітей, емоційним, логічним, цікавим, захоплюючім. Використовуються пояснення на початку заняття. Пояснюючи вихователь називає спосіб виконання декоративного візерунку, послідовність заповнення форми, підкреслює, чому треба робити так, а не інакше. Чим старші діти, тим більше на заняттях доводиться пояснювати і менше показувати спосіб зображення.

Крім пояснення, ефективним словесним прийомом є запитання. Цей прийом використовується на початку заняття і наприкінці. За допомогою, запитань вихователь активізує дітей, під час аналізу натури або зразків. З їх допомогою вихователь дає можливість дітям подумати і пригадати, що вони знають про ті чи інші види декоративного мистецтва, з якими ознайомились раніше. Правильно поставлені запитання привертають увагу дітей, викликають інтерес, встановлюють зв'язок між досвідом дитини і змістом запитання. Запитаннями вихователь активізує дітей і під час пояснення та показу. Після пояснення, завдань у середній, старшій та підготовчій до школи групах вихователь закріплює з дітьми послідовність виконання роботи, здійснюючи це за допомогою, запитань:

  • - що треба вирізати спочатку?
  • - де будете викладати квіти, листочки?
  • - доцільно за допомогою, запитання зробити аналіз дитячих робіт. До аналізу робіт залучаються і діти.

Вказівка як методичний прийом використовується в усіх вікових групах. Найчастіше цей методичний, прийом вихователь використовує тоді, коли помічає, що більшість дітей припускає одну і ту ж помилку. І з допомогою, вказівки допомагає дітям виправити недоліки.

Важливим методичним прийомом є оцінка. Оцінюються роботи у всіх вікових групах. У молодшій групі вихователь дає позитивну оцінку роботам дітей. У середній, с старшій, підготовчій до школи групах оцінка дається диференційовано, залежно від якості виконання. У підготовчій групі дітей слід залучати до самоаналізу. Критерієм оцінки на будь-якому занятті є виконання програмового змісту.

На заняттях вихователь використовує художнє слово. Короткі віршики, образні вислови, прислів'я та прикази підсилюють образ. Для зацікавлення дітей окремі заняття проводяться в ігровій формі.

Залежно від, типу занять наочні, словесні та ігрові прийоми навчання використовуються по-різному.

І - Заняття, на яких дітям даються нові знання, а також формуються нові навички та уміння. При цьому вихователь використовує натуру, або зразок для наслідування показує її способи зображення, ставить запитання.

ІІ - Заняття на закріплення раніше набутих знань та умінь, використовує натуру, кілька зразків, частковий показ, пояснення, запитання, художнє слово, ігровий прийом.

III - Заняття за задумом. Основні прийоми: запитання, вказівка, нагадування.

Живучи в чарівному куточку України - в мальовничих Карпатах, на Бойківщині, в регіоні, в якому сформувалися своєрідні художні традиції народного мистецтва, що розвинулися на основі давньоруської культури, в процесах взаємовпливів і взаємозв'язків з мистецтвом інших народів де народні майстри славляться не тільки вишивкою , а й різьбою по дереву, можна почерпнути багатющий матеріал для створення системи занять з аплікації за народними мотивами.

Різьба по дереву-класичний вид західноукраїнського народного, мистецтва, що розкриває невичерпне багатство творчих сил народу, вершин його мистецького хисту. Дивовижне багатство художньо-емоційних рішень різьби по дереву зумовлено тим, що вона широко виступає в різноманітних варіантах - як прикраса побуту. Інтер'єру, обрядового призначення. Дослідників народної культури постійно хвилює цілий ряд, проблем вишивального мистецтва, ткацтва, а так як різьба до дереву є регіональним вузькопоширеним мистецтвом, маловивченим і дослідженим, то великий інтерес проявляють в даний час і до нього.

Історією визначена особлива роль різьби до дереву в духовному житті українця, створенні естетичного середовища у праці, відпочинку, святкуванні. 3 допомогою її організовують інтер'єр житлових і ритуальних споруд, несуть в собі не тільки матеріально-практичиу, а й духовно-естетичну функції. 3 давніх давен і до сьогодні мистецтво різьби виступає як естетично-емоційне, духовне самовираження народу, його морального етикету, як утвердження краси земного життя. Це радісне мистецтво, і радісна праця його створення. В різних за організаційною структурою підприємствах створюються різьблені предмети - в об'єднаннях, фабриках, комбінатах, майстернях, лабораторіях , на дому. На зміну одному поколінню майстрів стає нове, молоде. “Мистецтво кожного промислу - це своя школа досвіду, своя історія”. Життя підтверджує, що цей вид народного мистецтва постійно живе, розвивається, збагачується новими аспектами філософсько- естетичного звучання. Постійно зростає її популярність і зацікавленість нею.

В нашому регіоні виготовляють різьблені. Шкатулки, скриньки, топірці, меблі, оздоблені різьбою різні дерев'яні вироби. Все що допомагає дитині осягнути мистецьку спадщину рідного краю.

Основа орнамента різьби нашого регіону - в основному геометричні, форми які є доступними для шкільного старшого дошкільного віку. Тому у своїй старшій групі я провела рад занять з аплікації за мотивами різьби до дереву, щоб дати дітям більш ґрунтовні знання про мистецтво рідної Батьківщини.

Гама кольорів, яка використовується у різьби - від коричневої чи жовтої основи, до зафарбовування штрихів різьби в різнокольорову гаму.

Ця робота не обмежилася проведенням занять з аплікації за народними мотивами, а є клопіткою і тривалою. Спочатку вивчення рідного краю, етнічної приналежності, розуміння цього визначення, екскурсії - огляди виставок народних майстрів - умільців, різьбярів по дереву, знайомство з ними, знайомство з промисловими виробами, з технікою та технологією різьби по дереву інструментарем.

Вибравши кілька шкатулок для зразка, проаналізувала, що специфіка і орнаментуванна має доступну техніку зображення в аплікації, так як складена вона з комбінацій геометричних фігур: квадратів трикутників, смужок.

Виконуючи такі аплікації, діти навчилися розуміти принципи художнього узагальнення, пізнали, прийоми, творчої імпровізації різьблених виробів, навчилися бачити в орнаментах комбінації кольорів, співставляти форми, величини, розміщення елементі на папері.

У дітей сформувались естетичні сприйняття краси різьбярства, бережливе ставлення до них, гордість за свою Землю.

Такі аплікації виконуються на прямокутній основі жовто-коричневого кольору, на яку наклеюють геометричної форми відтінок одного кольору для контрастного сприймання візерунку.

Спочатку й з дітьми старшої групи розглянула шкатулку, проаналізувавши з допомогою дітей геометричні елементи різьби по дереву, та визначивши кольори, провела комбіноване заняття з аплікації на подачу нових знань та формувань навичок і вмінь, використовуючи натуральну форму-шкатулку з нескладною технікою різьблення, геометричними формами і одного кольору, де різьба не розфарбована різними кольорами.

Показавши і пригадавши дітям техніку вирізування квадратів, ромбів і трикутників та смужок, а також нагадавши прийоми і способи наклеювання аплікацію.

На папері коричневого кольору розмащуємо по кутах чотири трикутники, далі - на центральній частині паперу великий основний ромб з вирізаною основою, у ньому - менший, теж а вирізаною основою, а в ньому - круг, навколо ромба, в центральній частині, паралельні смуги. (див. додаток)

Першим зразок виявився нескладний для дітей старшої груш, бо виконаний одним кольором, з нескладно технікою вирізування. Наступне заняття провела через два тижні на закріплення, раніше набутої, техніки з використанням кількох натуральних зразків, часткового показу, та, запропонувавши, дітям, його, а також часткового показу тих чи інших прийомів вирізування, давши змогу вибрати дитині зразок для створення своєї аплікації. Діти працювали майже самостійно, і аналіз заняття показав, що використання різьблених шкатулок як матеріалу до занять з аплікації є необхідним для навчання і виховання дітей на народних традиціях, народному мистецтві.

Завершальним етапом цього циклу занять було відвідання народного музею у селі Солукові Рожнятівського району, де була організована виставка народного декоративно-прикладного мистецтва і окремими експонатами якої буди різьблені . Діти одержали масу позитивних емоцій від поїздки, у них поповнився багаж знань про народне - декоративне прикладне мистецтво красу рідних Карпат, Бойківщини.

Повернувшись додому, провела заняття в ігровій формі „Моя шкатулка для виставки”, де діти створили свої зразки для виставки самостійно і у нашому садковому музеї увесь садок маж змогу оглянути виставку.

Діти дуже зацікавились різьбярством і з дозволу адміністрації садка та адміністрації Вигодського лісокомбінату ми відвідали цех різьби по дереву, де діти мали можливість подивитися, як виготовляються шкатулки - весь процес від обробки дерева, його розпилки, сушки, вироблений заготовок, її байцуванна та лакування і виготовлення готового виробу. Діти з цікавістю розглянули інструменти для різьби по дереву, дотримувались техніки безпеки, спробували різьбити.

Повертаючись до занять з аплікації, наступним етапом, були заняття на ускладнення композицій та техніки вирізування, створюючи, колірну композицію - відтворення кольорової різьби по дереву. Тут використовується значно складніший прийом наклеювання форми на форму, дотримування проміжків, композицій, рівномірності візерунку, правильно підібраних кольорів та тоні. Для цього на занятті ми розглянули зразок, де комбінації форм дають змогу отримати яскраву аплікацію „Скринька”. Перше таке заняття було колективною роботою вихователя з дітьми, тому що дітям складно було поєднувати кольори та наклеювати фігуру на фігуру, дотримуватись зразка.

Пізніший цикл занять з аплікації з використанням виробів кольорової різьби, дали змогу дітям розвинути невичерпну творчу фантазію, та допомогти засвоїти прийоми наклеювання однакових форм різних кольорів та розмірів одна на одну, та й навіть більш складні варіанта.

Виконання цих аплікацій вимагало у дітей вміння точно вирізати фігури, співвідносячи їх одна а одною по величині. Правильний підбір забарвлення паперу для фону і орнаменту, дозволило дітям відобразити в своїх творчих аплікаціях специфічні риси орнаментації місцевих різьблених шкатулок.

Я вважав, що зразки шкатулок є доступними для сприймання дітьми в дошкільному віці, вони є одним з джерел виховання почуття прекрасного, почуття національної, гідності.

Під час виконання цих аплікаційних робіт, діти вдосконалили свої знання про площинні форми, їх величину, колір, техніку забарвлення. Зорієнтувавшись на таку тематику занять з аплікації (Див. додаток №) за мотивами місцевого, різьбярства діти мали можливість пізнати не високі матерії, а своє рідне, близьке, прекрасне мистецтво різьби по дереву, та створення виробів чи шедеврів, які високо цінуються в усьому світі - адже це кропітка праця, яка вимагає любові до природи, до мистецтва, до праці, до рідного краю, де зростаєш, стаєш справжньою людиною, „Людиною” - з великої літери.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Використання дошкільниками мотивів народних орнаментів в аплікаціях