Орнаментальна основа народного мистецтва для сприйняття дошкільниками

Орнаментальна основа народного мистецтва близька і доступна дошкільникам для сприйняття і відображення в творчій діяльності. Зміст орнаментів народні художники черпають із навколишнього життя, але вони не просто копіюють його образи, а й відволікаючись від індивідуальних особливостей конкретної квітки, птаха, тварини чи комахи, вільно переробляють їх в декоративні форми. Але не дивлячись на те, що в орнаментах образи передаються площинно, змінюються їх реальні форми, пропорції, порушується природне співвідношення розмірів, узори наділяються соковитим цвітом, вони по-своєму реальні. Народне декоративно-прикладне мистецтво володіє великими можливостями для варіативної трактовки композиції орнаменту, який відрізняється симетричністю, врівноваженістю його елементів. Яскраві і чисті кольори візерунків, симетрія і ритм, чергування форм захоплюють дітей, викликають у них бажання відтворити побачене. Це вимагає від педагога більш глибшого вивчення творчого досвіду народних майстрів, оволодіння навиками зображення народного орнаменту, відповідної організації роботи з дітьми по ознайомленню з народиш мистецтвом і навчання їх умінню створювати візерунки за народними мотивами.

Важливим в орнаменті є колір. Народні майстри добре знають про вплив кольору не тільки на зір, але і на психіку людини. Вони враховували, що з тим чи іншим кольором в свідомості людини нерідко асоціюються її певні явища, конкретні настрої й переживання.

В творах, створюваних народними майстрами в більшості випадках застосовується кольоровий фон, що підсилює звучання орнаменту, пом'якшує його, в цілому створюючи багату кольорову палітру.

При відборі художніх виробів для аплікації, насамперед, слід, виходити із специфіки їх орнаментування, так як саме в орнаменті найбільш яскраво відображаються естетичні й національні риси мистецтва того чи іншого народу, зв'язок з навколишньою природою, що надає орнаменту реальний характер, яскравість і декоративність.

Відбираючи мотиви народного орнаменту для відтворення їх в дитячих аплікаціях, треба враховувати доступність техніки зображення. Виразно в аплікації виглядають орнаменти, які, складені із комбінацій геометричних фігур: квадратів , трикутників, смужок, розеток різного кольору; вони прикрашають рушники тканину, килими. Для них характерні різні контури геометричних орнаментів, яскраве кольорове співставлення фігур, різноманітні прийоми композиційного вирішення і комбінацій кольорів. Підходять для аплікації і деякі мотиви вишивок з геометричними орнаментами або стилізованими фігурами рослин, птахів, тварин, людини.

Виконуючи аплікації за, мотивами народного орнаменту, діти вчаться розуміти принципи художнього узагальнення, пізнають прийоми творчої імпровізації декоративних образів, вчаться бачити в орнаменті комбінації кольорів співставляти форми, величини, розміщення елементів на площині предмету.

Розкриття специфіки декоративної творчості повинно йти в тісній взаємодії з формуванням естетичного сприйняття і відчуттів дітей, розвитком їх потреб у відтворенні прекрасного, вихованням у них бережливого ставлення до творів народного декоративно-прикладного мистецтва.

Отже, при відборі і складанні зразків за мотивами народних орнаментів вихователь повинен враховувати такі аспекти:

  • 1. Елементи орнаментів повинні реально відображати знайомі дітям образи рослин, птахів і інших елементів, не включаючи деякі риси узагальненості, казковості у їх трактуванні. Казкова інтерпритація природних об'єктів у візерунках є своєріднім прийомом перетворення дійсності, що складає основу творчої діяльності народних майстрів.
  • 2. Дошкільників приваблюють вироби, які мають яскраве кольорове забарвлення, контрастні тони у різних поєднаннях.
  • 3. Композиційна побудова зразків повинна бути чіткою. В ній легко повинні вгадуватися ритм, порядок чергування елементів за кольором, величиною, формою.
  • 4. Зразки аплікацій не повинні спотворювати контури вихідних орнаментальних мотивів, про те це не означає точного копіювання орнаментів.

Для українського народного орнаменту характерне надзвичайне різноманіття рослинних мотивів, у яких природні форми тюльпанів, гвоздик, мальв, соняшнику, різних листків дістають яскраву декоративну трактовку. Краса цих форм підкреслюється симетричною побудовою прикрас у вигляді вазонів , букетів, гірлянд.

Для передачі рослинних мотивів у дитячих аплікаціях використовують зразки елементів і їх прості комбінації які виконані традиційними для українських народних умільців прийомами: видозмінюванням побудови пелюстків, їх кількості і забарвлення, наклеюванням декількох фігур одна на одну. Поєднання червоних, синіх , малинових, жовтих, фіолетових, зелених тонів на світлому фоні виробу створює оригінальне поєднання.

Як вирізують такі елементи орнаменту? Найбільш прості форми, що нагадують грону винограду, квітковий бутон, складають із окремих частин. Для винограду потрібно вирізати шість маленьких кружечків, гілочку і прості листочки. Ці кружки розміщують по мірі поступового зменшення фігур по кількості: по три, по два, і по одному бутон складають із двох, кругів різної величини і кольору розміщуючи меншу форму до верхнього краю більшої.

Потім розміщують стебельце та листочки.

Квіти типу тюльпану вирізують прийомом попереднього згинання квадратної заготовки навпіл. Другий варіант складається з основної частини та ступінчато розташованих пелюстків. На нього наклеюють трилисник і дугоподібний елемент, який акцентує заокругленість форми напрямок на пелюсток. Яскраве кольорове трактування мотиву підсилює і підкреслює красу квітки, її декоративність.

Основу зображення мотиву мальви складає багатопелюсткова розетка з напівкруглими пелюстками. Подібність з квіткою в аплікації створюється після наклеювання на розетку другого шару, що створює підколір до основного тону, наприклад до малиново червоного підбирають рожевий. Цей образ можна вирішити більш декоративно складаючи шари аплікації Із кольорового паперу: червоного з синім і жовтим, або блакитного з жовтим і зеленим.

Різні трактовані мотиви соняшника мають восьмипелюсткову розетку. Її вирізають із квадрата після поділу його на чотири рази.

Квітка водозбору утворенням одна на другу двох п'ятипелюсткових частин. Нижня частина складається з розетки із заокругленими пелюстками із жовтого кольору. Обидві фігури отримують із двох, що відрізняються тільки по кольору квадратів шляхом згинання кожного з них навпіл і подальшого поділу заготовки на п'ять різних частин. У процесі вирізування пелюстків для першого і другого шарів видозмінюється їх форма (заокруглення, загострення, звуження, розширення) варіюється забарвлення і кольорові поєднання додаткових елементів. Так для водозбору характерні комбінації фіолетового, рожевого, яскраво червоного тонів. Декоративне трактування мотиву дозволяє ще більше розширити поєднання різних кольорів і відтінків.

Лиски в українських орнаментах відрізняються великою різноманітністю. Вони по своїй будові можуть бути як симетричними, так і асиметричними. Тому для їх зображення користуються різними способами.

Які ж прикраси можна створити з таких елементів? Аплікація „Рушник”, виконується на прямокутній основі, поділеній на дві частими. Тому на основини фон наклеюють широку смугу іншого кольору, щоб виділити нижню кайму. Основною пов'язуючою ланкою орнаменту є не тільки композиція, але і забарвлення елементів. Орнаментація рушників вимагає великої роботи: потрібно підібрати необхідну кількість заготовок у відповідності з формою, кольором, величиною елементів, вирізати їх, використовуючи як симетричні, так і силуетні прийоми; складати з них композицій орнаменту. Тому такі завдання виконуються колективно, та після того, як діти навчаться використовувати різні прийоми оформлення декоративної аплікації по композиції і колориту.

Традиційні форми українських геометричних візерунків тісно пов'язані з технікою ткацтва і вишивки, які застосовуються, у оздобленні рушників декоративних тканин, покривал килимів, предметів національного одягу. Повторення і чергування смуг, ромбів квадратів трикутників розетів створює барвистий малюнок орнамента в традиційнижх поєднаннях червового тону і білого або сіруватого фону із сміливим додаванням синіх, жовтих, оранжевих, зелених, чорних елементів. Це надає виробам урочистий, святковий вигляд.

Яскравий і різноманітний декор українських орнаментальних предметів, дає вихователю багатий матеріал для навчання дітей аплікації. В них можуть знайти місце поєднання геометричних форм у різних комбінаціях.

Невичерпне джерело творчої фантазії є геометричні орнаменти гуцульських інкрустованих деревляних виробів. Будь який інкрустований предмет містить багато візерункових одиниць, кожна з яких може слугувати зразком для відтворення дошкільниками в аплікації. Враховуючи усталені особливості гуцульських інкрустацій для основи дитячих аплікацій найдоцільніше брати жовтий колір паперу (під колір дерева). Зверху цього фону можна наклеїти інші фігури, найчастіше чорного кольору, а на них в свою чергу наклеюють елементи по мотивах геометричних орнаментів, як створити різні варіанти таких аплікацій? Різновидності аплікацій на квадратах являють собою більш складні варіанти, складених з трикутників, ромбів наклеєних довкола круглої середини по вісім і більше пелюстків, яскравих контрастних тонів Виконання цих аплікацій вимагає від, дітей вміння точно вирізати фігури, співвідносячи їх одна з одною по величині. Правильний підбір забарвлення паперу для фону і орнаменту, дозволяє дітям відобразити в аплікаціях специфічні риси орнаменту, гуцульських інкрустованих виробів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >