Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экология arrow Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи

Висновки

Одним з основних напрямків діяльності щодо впровадження природоохоронних заходів для Харківської області залишається робота з утилізації промислових відходів, добування з них корисних компонентів, а потім вторинне їхнє використання в народному господарстві.

Моніторинг якості виконання цих заходів неможливий без моніторингу радіаційної обстановки, яка складається у області.

В результаті проведеного аналізу та дослідження діяльності забруднюючих підприємств встановлено, що рівень радіоактивного забруднення Харківської області досить значний.

Визначені основні небезпечні (з радіаційного боку об'єкти), що підлягають додатковому моніторингу.

У спеціальній частині дипломної роботи представлено методику проведення радіометричних зйомок місцевості та показано виміряні потужності доз радіації для декількох об'єктів м. Харків. В таблиці виділені об'єкти, радіаційних фон яких перевищує допустимий та несе загрозу для людей.

Окремим розділом висвітлені питання охорони праці в лабораторії.

Список використаних джерел

 • 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відомості Верховної Ради, 1991, № 41.
 • 2. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины: Монография - Харьков. - 2008. - 264 с.
 • 3. Куринный А.Й., Болтина И.В., Кравчук А.П., Сенченко Т.В. Оценка территории Украины по мутагенному фону //Международная научно-практическая конференция “Экологическая безопасность: проблемы и пути решения”, Алушта, 2005, Сборник научных статей, ІІ том., стр. 175 - 181
 • 4. Сивинцев Ю.В. Естественный радиационный фон // Атомная энергия. - 1988. - Т. 60. - Вып.1. - С.46-56.
 • 5. Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма. - М.: Атомиздат, 1960. - 120 с.
 • 6. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Raliation. - New York. - 2000.
 • 7. Danielle A.H. Rasolonjatovo, Hiroyuki Suzuki, NaoyaHirabayashi, TomoyaNunomiya, Takashi Nakamura end NoriakiNakao. Measurement for the Dose-rates of the Cosmic-ray Components of the Ground.- J. Radiat. Res.- 2002.- 43, SUPPI, S27- 33.
 • 8. Hiroyuki Sagawa, Itsumasa Urabe. Estimation of Absorbed Dose Rates in Air Based on Densities of Cosmic Ray Muons and Electrons on the Ground Levels in Japan.- J. of Nuclear Science and Technology. - 2001.- V. 38, № 12, p.1103 - 1108.
 • 9. АвдеевО.К., КретининА.А., ЛеденевА.И., СкворцовВ.В., УдодВ.В., ШаховА.А. РадиоактивныеотходыУкраины: состояние, проблемы, решения: Монография. - К.: ИЦ «ДрУк», 2003. - 400 с.
 • 10. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии.- Томск: Изд-во ТПУ, 1997.- 384 с.
 • 11. Bennett B.G. Exposures from worldwide release of radionuclides. Proceeding of an international

symposium on environment impact of radioactive release, IAEA, Vienna 8-12 May 1995. - Р. 3-32.

 • 12. Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей атмосферного переноса радионуклидов для разных пространственно-временных масштабов // Там же. - 2009. - Вип. 11. - С. 57 - 62.
 • 13. Електронний ресурс http://ecopravo.org.ua/keyword/izmerenija-radiatsii/
 • 14. Електронний ресурс http://xray.at.ua/publ.
 • 15. «Родники Подмосковья»: опыт проведения полевых лагерей / Сост. С.Э. Ермаков.М.: МООО «Экологический союз Подмосковья», Изд-во «Ладога-100», 2006. 216 с. С. 150-156).
 • 16. Електронний ресурс www.dozimetr.biz.
 • 17. ДСанПін 3.3.2-007-98 Державнісанітарні правила і нормироботи з візуальнодісплейнимитерміналамиелектроно- обчислювальних машин.
 • 18. СНиП 2.04.05 - 91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Стройиздат. - 1988. - 64 с.
 • 19. СНиП II - 4 - 79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат. - 1980. - 110 с.
 • 20. ГОСТ 12.1.003 - 83. ССБТ. Шум. Общиетребованиябезопасности. - Введ.01.07.83.
 • 21. ГОСТ 14254 - 96. Аппараты электрические напряжением до 1000В. Оболочки. Степени защиты.
 • 22. ГОСТ 12.2.007.0 - 75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. - Введ. 01.01.78.
 • 23. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Електробезопасность. Защитноезаземление. Зануление. Введ. 01.01.82.
 • 24. ГОСТ 12.1.004 - 91. ССБТ. Пожарнаябезопасность. Общиетребования. - Введ.01.07.91.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи
Вступ1. Загальна частина роботи1.1 Характеристика Харківської області1.1.1 Фізико - географічні характеристики області1.1.2 Геологічні умови території Харківської області1.1.3 Корисні копалини в Харківській області1.1.4 Промисловість Харківської області1.2 Вплив радіації на живі організми, види та одиниці виміру1.3 Аналіз радіаційного фону Харківської області1.4 Прилади для вимірювання радіаційного фону1.4.1 Загальні відомості про дозиметри1.4.2 РКСБ-104 дозиметр-радіометр1.4.3 Радіометр РКС-01 "СТОРА"1.4.4 Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА-П"1.4.5 Радіометр бета-гама випромінювання РКС-20.03 "Прип'ять"1.4.6 Прилад радіаційної розвідки ДП-52. Спеціальна частина роботи2.1 Створення карти для Веб-ГІС2.2 Створення базових наборів даних радіаційного забруднення міського середовища2.3 Створення і проектування просторової бази даних2.4 Обробка даних радіаційного забруднення міського середовища методами та засобами SpatialAnalyst і GeostatisticalAnalyst2.4.1 Створення растру шляхом інтерполяції за допомогою SpatialAnalyst2.5 Метод обернено зважених відстаней (IDW)2.5 Метод Сплайн (Splin)2.6 Метод Крігінг (Kriging)2.7 Адреси території Харківської області, що були досліджені2.8 Методика вимірювання радіаційного фону2.9 Результати вимірів іонізуючих випромінювань від будівельних і оздоблювальних матеріалів будинків у м. Харків3. Охорона праці в приміщенні лабораторії3.1 Загальна характеристика системи охорони праці на підприємстві3.2 Характеристика об'єкта дослідження3.3 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на людину у приміщенні3.4 Заходи з охорони праці в лабораторії3.4.1 Освітлення в лабораторії3.4.2 Характеристика шуму в приміщенні лабораторіїВисновкиСписок використаних джерел