Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экология arrow Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи

Прилад радіаційної розвідки ДП-5

Основною метою дозиметрії є:

  • а) виявлення та визначення ступеня небезпеки іонізуючих випромінювань для населення;
  • б) виявлення та вимір потужності експозиційної і поглиненої доз випромінювання для успішного проведення робіт з мінімізації наслідків аварій проведення дезактиваційних робіт і т.д.;
  • в) вимір активності радіоактивних речовин, рівня забруднення, ступеня зараження гамма-випромінюванням різних поверхонь об'єктів для визначення необхідності та повноти проведення дезактивації й санітарної обробки, а також визначення придатності заражених продуктів, води до вживання;
  • г) вимір експозиційної і поглиненої доз опромінення з метою визначення життєдіяльності населення в радіаційному відношенні;

Одним з найбільш використовуваних приладів, що застосовується на професійному рівні(в тому числі і підрозділами цивільної оборони) для радіаційної розвідки та контролю ступеня радіаційного забруднення на території є вимірювач потужності дози ДП-5 (рис.1.8).

Зовнішній вид приладу ДП-5

Рисунок 1.8 - Зовнішній вид приладу ДП-5

Контроль радіоактивного зараження проводиться на площадках шляхом виміру ступеня зараження об'єктів по гамма-випромінюванню за допомогою вимірювачів потужності дози ДП-5В. З обмірюваного значення віднімається гамма-фон, попередньо заміряний на площадці при видаленні від її об'єктів виміру на відстань більше 15-20 м. Контроль радіоактивного зараження здійснювався суцільним способом (коли перевіряється 100 % людей і техніки) і вибірковим (коли перевіряється деяка їх частина).

На підставі отриманих результатів контролю визначається об'єм робіт по санітарній обробці людей і знезаражуванню техніки, транспорту, одягу, засобів індивідуального захисту, продовольства, води та інших матеріальних засобів.

Діапазон вимірюваньДП-5В по гамма-випромінюванню від 0,05 мр/год до 200 Р/ год у діапазоні енергій гама квантів від 0,084 до 1,25 Мев. ПриладДП-5 має шість піддіапазонів вимірів. Відлік показань приладів виробляється по нижній шкалі мікроамперметру в Р/год, по верхній шкалі - у мр/год із наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддиапазону. Ділянки шкали від нуля до першої значущої цифри є неробочими. Прилади мають звукову індикацію на всіх піддіапазонах, крім першого. Звукова індикація прослуховується за допомогою головних телефонів .

Живлення приладу здійснюється від трьох сухих елементів типу КБ-1 (один з них для подсвічування шкали), які забезпечують безперервність роботи в нормальних умовах не менш 40 год - ДП-5А и 55 ч - ДП-5В. Прилади можуть підключатися до зовнішніх джерел постійного струму напругою 3,6 і 12В - ДП-5А и 12 або 24В - ДП-5В, маючи для цієї мети колодку живлення та дільник напруги з кабелем довжиною 10 м.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Аналіз радіаційного забруднення засобами геоінформаційної системи
Вступ1. Загальна частина роботи1.1 Характеристика Харківської області1.1.1 Фізико - географічні характеристики області1.1.2 Геологічні умови території Харківської області1.1.3 Корисні копалини в Харківській області1.1.4 Промисловість Харківської області1.2 Вплив радіації на живі організми, види та одиниці виміру1.3 Аналіз радіаційного фону Харківської області1.4 Прилади для вимірювання радіаційного фону1.4.1 Загальні відомості про дозиметри1.4.2 РКСБ-104 дозиметр-радіометр1.4.3 Радіометр РКС-01 "СТОРА"1.4.4 Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА-П"1.4.5 Радіометр бета-гама випромінювання РКС-20.03 "Прип'ять"1.4.6 Прилад радіаційної розвідки ДП-52. Спеціальна частина роботи2.1 Створення карти для Веб-ГІС2.2 Створення базових наборів даних радіаційного забруднення міського середовища2.3 Створення і проектування просторової бази даних2.4 Обробка даних радіаційного забруднення міського середовища методами та засобами SpatialAnalyst і GeostatisticalAnalyst2.4.1 Створення растру шляхом інтерполяції за допомогою SpatialAnalyst2.5 Метод обернено зважених відстаней (IDW)2.5 Метод Сплайн (Splin)2.6 Метод Крігінг (Kriging)2.7 Адреси території Харківської області, що були досліджені2.8 Методика вимірювання радіаційного фону2.9 Результати вимірів іонізуючих випромінювань від будівельних і оздоблювальних матеріалів будинків у м. Харків3. Охорона праці в приміщенні лабораторії3.1 Загальна характеристика системи охорони праці на підприємстві3.2 Характеристика об'єкта дослідження3.3 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на людину у приміщенні3.4 Заходи з охорони праці в лабораторії3.4.1 Освітлення в лабораторії3.4.2 Характеристика шуму в приміщенні лабораторіїВисновкиСписок використаних джерел