Обґрунтування прийнятих рішень

У даній роботі обрані первинні прилади за їх технічними характеристиками, що на порядок вищі за існуючи зараз прилади, в результаті чого покращюеться якість нагріву, зменьшуеться окалінообразування, витрати електроенергіі та палива.

Опис схеми

Контроль і регулювання співвідношення “газ - повітря”

Контроль і регулювання співвідношення “газ - повітря” складається з датчиків розходу газу і повітря МЕТРАН-100, вторинних приладів ДИСК-250, блоку ручного управління БРУ-42, регулятору типу Р27, виконавчого механізму МЕО100/25-0,25.

При автоматичному регулюванні регулятор співвідношення отримує імпульси по розходу газу і повітря і порівнює їх з заданим коефіцієнтом надлишку повітря.

Регулятор через виконавчий механізм діє на регулюючий орган і відновлює розхід повітря до заданого значення.

Дистанційне (ручне) управління розходом повітря здійснюється за допомогою ключів, що знаходяться на щиті КВПіА.

При установленні перемикача роду робіт “Р-А” в положення “Р” (ручне) ключом (М-Б) установлюється необхідний розхід по графіку співвідношення “газ-повітря”.

Розробка САР

Обрати регулятор - це означає обрати такий закон регулювання при якому виконується певна якість регулювання.

Необхідно обрати регулятор співвідношення “газ - повітря”, для системи автоматичного регулювання теплового процесу нагрівального колодязя.

Вибір і розрахунок регулятора співвідношення “газ-повітря” в чарунці нагрівального колодязя.

Вибираємо допустимі параметри перехідного процесу:

х=150 нм/год

х=20 нм/год

t=15c

Максимальне стрибкоподібне обурення ?хвх.об=25% ходу регулюючого органу.

Задаємося перехідним процесом 20%-вим перерегулюванням (М=1,3).

Для вибору регулятора необхідно знати параметри об'єкта kоб, Tоб, фоб, тобто уявити реальний об'єкт у вигляді статичного об'єкта з запізнюванням у відповідності з рівнянням:

Wоб(р)=.е

По кривій розгону визначаємо час, відповідний

?хвих(t1)=0.1?хвих(?)=0,1•12=1,2

рівний t1=0,13 с, і час відповідний

?хвих(t2)=0.8?хвих(?)=0,8•12=9,6

рівний t2=4,2с

х1=

х1=

х2=

х2=

; вибираємо регулятор безперервної дії.

Для вибору закону регулювання розраховують Rд за формулою

За графіком визначаємо, що Rд=0,5 можуть забезпечити П, ПІ, і ПІД - регулятори.

Найпростішим є П-регулятор. =0,57 знаходимо

хст=0,45•kоб•?хвх.об=0,45•12•25=135

П-регулятор не може бути застосований, оскільки х=20 нм/год .

Знаходимо для ПІ-регулятора tp/фоб=12 величину tp=15, що менше допустимого часу регулювання. Остаточно вибираємо ПІ-регулятор.

Для отримання точної передаточної функції об'єкта по кривій розгону використовуємо метод М.П.Симою.

 • 1. Тому що чисте запізнювання фч=0с, то розбивку вісі часу починають з моменту часу, рівного 0с. Приймаємо ?t=0,2с, при цьому на кожній ділянці ?t крива близька до прямої. Знаходимо безрозмірне значення вихідної величини , розділивши ?хвих.об наприкінці кожного інтервалу ?t на ?хвих.об(?)
 • 2. Обчислюємо 1-, вписуємо в четверту графу.
 • 3. Підраховуємо суму чисел четвертої графи:

;

4. Визначаємо площу F1 за формулою:

F1=?t

F1=0,2{15.331-0.5[1-0]}=2.9662 c;

5. Знаходимо час у новому масштабі:

;

 • 6. Підраховуємо цифри шостої графи як 1-и;
 • 7. Визначають ()?(1-и);
 • 8. Підраховуємо суму чисел сьомої графи:
 • 9. Площу F2 визначаємо за формулою:

c

 • 10. Розраховують і заносять в таблицю величину
 • 11. Підраховуємо суму чисел останньої графи:
 • 12. Визначаємо площу F3 за формулою:

F3=2.9662•0.2{1.129-0.5}=8.798•0.128=1.109 c;

13. Визначють вид передаточної функції:

Wоб(р)=

де а1=F;a2=F2;a3=F3.

Wоб(р)=

14. Розмірна передаточна функція об'єкта з урахуванням часу запізнювання ф=0,16 буде мати вигляд:

Wоб(р)=

Для розрахунку настройок регулятора графічним способом необхідно знайти АФХ об'єкта яку отримую підстановкою p=jщ в передаточну функцію Wоб(p):

Wоб(p)=

Провівши необхідні перетворення, отримую вираження АФХ:

Wоб(p)=

Надаючи частоті щ значення від 0 до 29,4 рад/с (для розрахунку настройок достатньо отримати АФХ в межах двох-трьох чвертей) знаходжу відповідне значення:

Аоб(щ)=

і результати розрахунків заносимо в таблицю 1.

Розрахунок оптимальних настройок на задане значення М=1,3 при отриманні мінімального (для даного М) значення квадратного інтегрального критерію якості проводжу за методом викладеним вище.

Графічні розрахунки почамо з побудови на комплексній площині АФХ об'єкта (таблиця 1). Потім будую АФХ розімкнутої системи при kр=1 і різних значеннях часу ізодрому: Ті1=0,1с; Ті2=0,2с; Ті3=0,3с;Ті4=0,4с. Для цього до кожного вектора АФХ об'єкта додаю вектор з модулем , повернутий на кут 90 за часовою стрілкою.

Таблиця 1. Розрахунок АФХ об'єкта.

щ

рад/с

Аоб(щ)

С%ходу

0,16щ,

Град

град

1

2

4

5

6

 • 0
 • 2,45
 • 4,9
 • 7,35
 • 9,8
 • 12,25
 • 14,7
 • 17,15
 • 19,6
 • 22,05
 • 24,5
 • 26,95
 • 29,4
 • 12
 • 0,5941
 • 0,1505
 • 0,06706
 • 0,0377
 • 0,02417
 • 0,0167
 • 0,01233
 • 0,00944
 • 0,0074
 • 0,00604
 • 0,00499
 • 0,00419
 • 0
 • -21,0888664
 • -10,5056896
 • -6,99848407
 • -5,24743989
 • -4,19742078
 • -3,49760929
 • -2,99782582
 • -2,6230265
 • -2,33153575
 • -2,09835425
 • -1,90757597
 • -1,7485982
 • 0
 • 22,45994557
 • 44,91989114
 • 67,37983671
 • 89,83978228
 • 112,2997278
 • 134,7596734
 • 157,219619
 • 179,6795646
 • 202,1395101
 • 224,5994557
 • 247,0594013
 • 269,5193468

Таблиця 2. Розрахунок АФХ об'єкта.

щ

рад/с

Аоб(щ)

С% ходу

0,16щ,

град

град

1

2

4

5

6

 • 0
 • 2,45
 • 4,9
 • 7,35
 • 9,8
 • 12,25
 • 14,7
 • 17,15
 • 19,6
 • 22,05
 • 24,5
 • 26,95
 • 29,4
 • 12
 • 0,594
 • 0,151
 • 0,067
 • 0,038
 • 0,024
 • 0,017
 • 0,012
 • 0,009
 • 0,007
 • 0,006
 • 0,005
 • 0,004
 • 0
 • -21,1
 • -10,5
 • -6,9
 • -5,2
 • -4,2
 • -3,5
 • -2,9
 • -2,6
 • -2,3
 • -2,1
 • -1,9
 • -1,7
 • 0
 • 22,489
 • 44,978
 • 67,467
 • 89,956
 • 112,445
 • 134,934
 • 157,423
 • 179,912
 • 202,401
 • 224,890
 • 247,379
 • 269,868
 • 0
 • -43,6
 • -55,5
 • -74,4
 • -95,2
 • -116,6
 • -138,4
 • -160,3
 • -182,5
 • -204,7
 • -226,99
 • -249,3
 • -271,6

Остаточно обираємо регулятор типу Р27, який в змозі забезпечити отриманий закон регулювання.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >