Спеціальна частина

Характеристика технологічного об'єкта з точки зору автоматизації

Задача управління процесом нагріву в колодязях полягає у виборі та забезпеченні режиму роботи, необхідного для отримання метала з заданою температурою поверхні з мінімально допустимим перепадом температур та перетинам зливка при максимальній продуктивності.

Роботу нагрівального колодязя оцінюють по таким параметрам: температура чарунки, тиск в робочому просторі, економічність спалювання палива, температура підігріву повітря.

До особливостей роботи колодязів, що ускладнюють автоматичне управління відносять: значну відмінність окремих садок одна від одної; велику нещільність повітряних керамічних рекуператорів, яка на протязі компанії постійно збільшується; відсутність засобів вимірювання температури поверхні зливка та її розподілу по перетину; різні умови теплопередачі для кожного зливка в наслідок їх розташування, а також зміни тепло сприймання метала по мірі його прогріву.

Основні керуючі впливи при нагріві колодязя: зміна витрати палива, зміна співвідношення між витратами палива і повітря, зміна тяги димової труби (димососа).

Об'єкт регулювання температури чарунки володіє змінним по навантаженню динамічним параметром - коефіцієнтом передачі об'єкта.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >