Література

  • 1. Світова економіка: навчальний посібник .- К.: Либідь, 2000 р.
  • 2. Стратегія економічного розвитку України: науковий збірник.Вип.4.- К.:КНЕУ,2001 р.
  • 3. Тарновская Л. И. Статистика М.: ACADEMIA, 2008
  • 4. Теория статистики: Учебник для вузов /под ред. Громыко Г.Л./ Изд. 2-е, перераб., доп. М.: ИНФРА-М, 2009
  • 5. Хорунжий М.Й. “ Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники”// Економіка АПК, 2003, №6.
  • 6. Шевчук О.В. “ Сучасні тенденції розвитку ринку продовольчих товарів в Україні”// Економіка АПК, 2003, № 8.
  • 7. www.ukrstat.gov.ua
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить