Обсяг і структура споживання продовольчих товарів в Україні

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І півріччі 2008р. склали 2465 грн., що в 1,6 раза більше, ніж у відповідному періоді 2007р. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 2627 грн., сільське - 2106 грн. У середньому на одного члена домогос-подарства сукупні витрати становили 948 грн. на місяць, у міських домогосподарствах - 1034 грн., у сільських - 769 грн.

Серед усіх сукупних витрат домогосподарств 87% становили споживчі витрати (у січні-червні 2007р. - 91%).

Найбільш вагомою статтею (52%) сукупних витрат домогосподарств продовжували залишатися витрати на харчування (включаючи харчування поза домом). Порівняно з І півріччям 2007р. частка цих витрат зменшилася на 3 в.п. (Схема 1).

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили відповідно 1,5% та 0,8% сукупних витрат домогосподарств (у січні-червні 2007р. - 1,8% та 0,9%).

Схема 1.

  • * Включаючи вартість харчування поза домом.
  • ** Без вартості харчування поза домом.

Вартість харчування у І півріччі 2008р. у середньому на одну особу становила 16,2 грн. на добу проти 11 грн. - у І півріччі 2007р.

Зростання у січні-червні 2008р. порівняно з аналогічним періодом 2007р. реальних наявних доходів населення сприяло підвищенню споживчих можливостей населення у забезпеченні належного рівня харчування. Відбулося деяке покращання структури харчування: збільшилося споживання в домогосподарствах риби та рибопродуктів - на 16%, фруктів, ягід, горіхів та винограду, а також цукру - відповідно на 6%, овочів і баштанних - на 3%, м'яса та м'ясопродуктів - на 2%, картоплі - на 1% та молока і молочних продуктів - на 0,5% (Схема 2). Залишилося на рівні I півріччя 2007р. споживання яєць, олії та інших рослинних жирів. Скоротилося споживання (на 1%) хліба і хлібних продуктів.

Схема 2.

* Включаючи цукор, використаний на виготовлення кондитерських виробів, та мед.

Сільські домогосподарства спрямовували на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські (відповідно 57% проти 50%). При цьому сільські жителі споживали більше: картоплі - в 1,7 раза, хліба та хлібних продуктів - в 1,3 раза, цукру, овочів і баштанних - на 15%.

Домогосподарства з дітьми до 18 років направляли на харчування 51% свого бюджету проти 54% у І півріччі 2007р. Вартість добового раціону однієї особи цієї групи збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року в півтора раза і становила 13,6 грн. У сукупних витратах домогосподарств без дітей частка витрат на харчування була дещо більшою, ніж у домогосподарствах з дітьми, а вартість спожитих за добу однією особою продуктів харчування була вищою в 1,4 раза.

У домогосподарствах з дітьми однією особою було спожито більше, ніж у січні-червні 2007р., риби та рибопродуктів - на 13%, цукру, фруктів, ягід, горіхів та винограду, овочів і баштанних, картоплі - на 7-1%. Одночасно у цій групі домогосподарств зменшилося на 1% споживання молока та молокопродуктів, хліба і хлібопродуктів. Залишилося на рівні І півріччя минулого року споживання м'яса та м'ясопродуктів, яєць, а також олії та інших рослинних жирів. Кількість основних продуктів харчування, спожитих однією особою в домогосподарствах з дітьми, була в 1,6-1,2 раза меншою, ніж у домогосподарствах без дітей (Схема 32).

Схема 3

* Включаючи цукор, використаний на виготовлення кондитерських виробів, та мед.

Таблиця 2.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг)

І півріччя 2007р.

І півріччя 2008р.

всі домогосподарства

у т.ч. проживають

домогосподарства з дітьми

домогосподарства без дітей

всі домогосподарства

у т.ч. проживають

домогосподарства з дітьми

домогосподарства без дітей

у міських поселеннях

у сільській місцевості

у міських поселеннях

у сільській місцевості

Mясо і м'ясопродукти

5,0

5,4

4,1

4,2

5,8

5,1

5,6

4,0

4,2

6,0

Молоко і молочні продукти

22,2

22,1

22,5

19,2

25,5

22,3

22,6

21,7

19,0

26,0

Яйця, шт.

20

21

19

19

22

20

21

19

19

22

Риба і рибопродукти

1,9

2,0

1,7

1,5

2,4

2,2

2,3

2,0

1,7

2,7

Цукор

3,3

3,2

3,6

2,7

4,0

3,5

3,3

3,8

2,9

4,2

Олія та інші рослинні жири

1,7

1,7

1,6

1,4

2,0

1,7

1,7

1,7

1,4

2,1

Картопля

7,6

6,1

10,9

6,9

8,5

7,7

6,3

10,6

7,0

8,6

Овочі і баштанні

6,2

5,7

7,0

5,1

7,4

6,4

6,1

7,0

5,2

7,6

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград

3,6

4,3

2,3

3,4

3,9

3,8

4,5

2,5

3,5

4,1

Хліб і хлібні продукти

9,8

8,9

11,7

8,2

11,7

9,7

8,8

11,5

8,1

11,5

У споживанні продуктів харчування (Таблиця 2) продовжувала зберігатися диференціація між домогосподарствами найменш забезпеченого першого дециля, домогосподарствами з середньодушовими загальними доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму та найбільш заможними домогосподарствами, які складають десятий дециль. Останні спрямовували на харчування, порівняно з домогосподарствами найменш забезпеченого першого дециля і домогосподарствами, середньодушові місячні загальні доходи яких нижче прожиткового мінімуму, відповідно в 1,8 раза меншу частку усіх сукупних витрат (36%), а вартість (26,7 грн.) спожитих однією особою за добу продуктів була вищою відповідно в 2,6 та 2,5 раза.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >