Вступ

З погляду вітчизняних науковців, пріоритетним та перспективним напрямком на сучасному етапі розвитку економіки України є насичення внутрішнього споживчого ринку конкурентоспроможними продовольчими товарами вітчизняного виробництва і поступове витіснення імпортних товарів не завжди гарної якості. Актуальність обраної теми дослідження: «Аналіз обсягу і структури споживання продовольчих товарів» обумовлена необхідністю прогнозування споживання продовольчих товарів для визначення внутрішньорічних коливань попиту на ці товари, що полегшує орієнтацію промисловості щодо випуску необхідної кількості й асортименту продукції в окремі періоди року тощо.

Об'єкт дослідження - продовольчі товари.

Предмет дослідження - кількісні показники споживання продовольчих товарів.

Мета дослідження полягає у проведенні аналізу продовольчої проблеми в світі та зведенні та групуванні матеріалів статистичного спостереження щодо споживання продовольчих товарів і Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачалось розв'язання таких завдань:

  • - вивчити фактори, що впливають на обсяги та структуру споживання населенням продуктів харчування;
  • - виявити особливості споживчої поведінки населення в різних частинах світу;
  • - здійснити порівняльний аналіз споживання продовольчих товарів за 2008 - 2007 р.р.;

У процесі вирішення поставлених у роботі завдань використовувались відповідні методи, зокрема:

  • - різноманітні прийоми статистичного методу, а саме: порівняння - для зіставлення обсягів споживання населенням продовольчих товарів;
  • - економіко-математичний - для визначення впливу чинників на рівень споживання населенням продовольчих товарів;
  • - статистично-поведінковий метод - для вивчення особливостей поведінки та визначення потреб індивідуальних споживачів у продовольчих товарах.

В роботі використовувались статистичні дані Державного комітету статистики України, в тому об'єму, в якому вони запропоновані на офіційному сайті Державного комітету статистики в Інтернеті.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >